Frankrike - språk, kultur og litteratur

Foto: Willy Verhulst, Flickr

Underviser du i fransk? Dette kurset er for deg som vil utvikle franskferdighetene dine samtidig som du lærer mer om fransk samtidskultur- og litteratur. Du følger et 2-ukers intensivkurs ved Universitetet i Caen (uke 8 og 9, 18. februar til 1. mars 2019) og får oppfølging på nett før og etter. Du kan også delta på en samling ved NTNU i Trondheim i mai (ikke obligatorisk).

Les intervju med faglærer Sophie Vauclin

Søknadsfrist: 13.11.2018

Målgruppe:

Lærere og lærerstudenter.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold: 

Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger knyttet til fransk språk, samtidslitteratur- og kultur. Undervisningen tar sikte på å heve studentenes kompetanse i muntlig og skriftlig fransk, med fokus både på muntlig kommunikasjon og på fagskriving. Videre vil vi fokusere på ulike undervisningsformer og utvikling av fagdidaktisk kompetanse.

 

Læringsformer og aktiviteter:

 • Det gis 40 timer undervisning i Caen, i form av forelesninger, gruppearbeid, og ekskursjoner.
 • Fire nettmøter, i perioden januar til april
 • Tilbakemelding på oppgaver 
 • Frivillig samling på NTNU i mai (5 timer) 


Arbeidskrav

To godkjente individuelle innleveringsoppgaver + en muntlig prøve (muntlig prøve finner sted i Caen).

Læringsutbytte:

Kursdeltageren skal:

Kunnskaper

 • Kjenne til innovative læringsmetoder og kursmateriell.
 • Gjøre rede for didaktiske prosesser relatert til fremmedspråkundervisning.
 • Kunne gjøre rede for sentrale strømninger i litteratur og kultur i Frankrike i dag.
Ferdigheter
 • Kunne kommentere tekster av både litterær eller allmennkulturell karakter både innholdsmessig og språklig.
 • Kunne benytte grammatikker og ordbøker og ha et språklig grunnlag.
 • Kunne bruke kunnskapene i egen undervisning.
Generell kompetanse
 • Tilegne seg kunnskap om forholdet mellom form og innhold i ulike sjangre.
 • Kunne analysere og kontekstualisere det aktuelle pensummaterialet.
 • Kjenne hovedreglene for sammenhengen mellom skriftbilde og uttale, og være i stand til å fungere på fransk i dagligdagse talesituasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Hjemmeeksamen teller 2/3 av endelig karakter og muntlig eksamen teller 1/3. Dato for innlevering av hjemmeeksamen: Ikke fastsatt. Dato for muntlig eksamen: Ikke fastsatt. Innlevering av hjemmeeksamen: Ikke fastsatt. Muntlig eksamen: Ikke fastsatt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tid: uke 8 og 9, 18. februar til 1. mars 2019.

Sted: Université De Caen Basse-Normandie Carré International - OFNEC,  Caen, Frankrike.

Hoveddelen av kurset undervises ved OFNEC / Universitetet i Caen som et to-ukers intensivkurs. I tillegg til denne delen er det nettmøter og nettbasert tilbakemelding på innlevert oppgave. 

Kursavgift:

6000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften dekker hotell/hospits inkl. frokost og en ekskursjon. Reiseutgifter dekkes av den enkelte kursdeltager.

Fagansvarlig/Forelesere:

Sophie Vauclin
Universitetslektor
Telefon: 73 59 68 73
Epost: sophie.vauclin@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
Telefon: 73598371
Mobil: 91897212
Epost: videre@adm.ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Université De Caen Basse-Normandie

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Årsstudium (60 stp.) i fransk eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattformen Blackboard og veiledning/nettmøter på Skype/Adobe Connect.

Praktiske opplysninger:

Forbehold
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset kan starte. 

Kursdetaljer

Startdato: 15.01.2019

Søknadsfrist: 13.11.2018

Kursavgift: 6000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FRA6203

Undervisningssted: Caen, Frankrike.

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.