Forebygging av fedme

Bård Eirik Kulseng veier en pasient. Foto Geir Mogen/NTNU

Hva skal til for å forebygge fedme i samfunnet? Hvilken rolle har fastlegen, skolen, matindustrien, arbeidsplassen og kommunen i arbeidet med helsefremming og fedmeforebygging? Hva vinner vi ved å drive fedmeforebygging?

Søknadsfrist: 06.08.2018

Målgruppe:

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en oversikt over helsefremmende virkninger av fedmeforebygging for barn, voksne og familier. Ulike generelle helsefremmende tiltak og tilnærminger vil bli diskutert. Metoder som blir brukt til å forebygge fedme vil bli diskutert i detalj. Familiens, skolens, samfunnets og arbeidsplassens rolle i helsefremming generelt og forebygging av fedme spesielt, vil bli forklart, sammen med mulige potensialer og fallgruver. 

Kostnader og fordeler av forebyggende arbeid rettet mot fedme vil bli skissert. Rollene regjeringen, matindustrien, media og byens infrastruktur har i forebygging av fedme vil bli diskutert.
 

Undervisning
Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.
 
Kurset kan inngå i Masterprogram i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse. 

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

  • ha innsikt i rammer, modeller og tilnærminger for helsefremmende tiltak
  • være i stand til å diskutere kost/nytte av fedmeforebygging
  • ha grunnleggende kunnskap om hvilken rolle myndigheter, matvareindustrien og media kan spille i fedmeforebygging for barn og voksne
  • kjenne til gjeldende retningslinjer for forebygging av barnefedme

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2018. 

  • Første samling: 19. - 20. september
  • Andre samling: 3. - 4. oktober
  • Tredje samling: 24. - 25. oktober

 

Kursavgift:

3000 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter

Fagansvarlig/Forelesere:

Bård Eirik Kulseng
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 48 30 62 62
Epost: baard.kulseng@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Anbefalte forkunnskaper:

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er 15 plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 19.09.2018

Søknadsfrist: 06.08.2018

Kursavgift: 3000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6016

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.