Forskningsbiobanking og personvern

Snap-frysing av brystvev ved hjelp av fryseklemme som er forhåndsnedkjølt i flytende nitrogen. Foto: Jørn Ove Sæternes, LBK, NTNU.

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange hensyn å ta når biologisk materiale og helsedata skal inngå i et forskningsprosjekt. Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018, og vi får da et felles regelverk gjennom General Data Protection Regulation, GDPR. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører forskningsbiobanking og personvern.

Søknadsfrist: 18.06.2018

Målgruppe:

Offentlig forvaltningsapparat, saksbehandlere, forskere, forskningsmedarbeidere, kvalitetskoordinatorer, rådgivere.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdene forskningsbiobanking og personvern. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata, etablering og organisering av biobank-aktivitet, og hvordan GDPR vil påvirke helseforskning. Internasjonale biobank-nettverk vil også være tema, samt innovasjon og forskningsrettet samarbeid med helseindustri.


Læringsmål

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:

  • redegjøre for hva som ligger i ordet «biobanking» og hvordan forskningsbiobankene er organisert i Norge/Norden
  • redegjøre for hvilke lovreguleringer som påvirker biobankene
  • redegjøre for etiske og personvernrelaterte utfordringer som forskning på humant biologisk materiale initierer, og hvordan disse er adressert gjennom biobankenes praksis
  • redegjøre for egen virksomhet sin håndtering av biobanking på bakgrunn av en praktisk og teoretisk tilnærming til fagfeltet
  • redegjøre for hvordan biobank-aktiviteten påvirkes av «general data protection regulation», GDPR
  • redegjøre for betydningen av «god klinisk praksis»
 
Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt med bruk av humant biologisk materiale.
 
Undervisning
Det holdes to samlinger på til sammen fire dager, der den første samlingen går over tre dager.
 
Etter første samling gjennomføres et gruppebasert prosjektarbeid, som presenteres på siste samlingsdag.
 
Deltakelse på samlinger, prosjektarbeid og muntlig framføring er obligatorisk. Alle studenter skal motta pliktig veiledning.
 
Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. All undervisning foregår på norsk.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 20.11.2018
Prosjektarbeid. Gruppebasert muntlig eksamen (prosjektframføring siste samlingsdag). Vurderes til bestått/ikke bestått.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger / Innlevering av prosjektskisse / Pliktig veiledning.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingene holdes høsten 2018 på Scandic Hell Hotel, Værnes.


Første samling: 18-20. september 2018
Andre samling (eksamensdag): 20. november 2018

Første samling starter kl. 1000, og avsluttes kl. 1300 siste samlingsdag.
Andre samling starter kl. 1000, og avsluttes kl. 1700.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU. Du må selv dekke reise og opphold.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Haakon Skogseth
Avdelingssjef og førsteamanuensis St. Olavs Hospital/NTNU, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 30 81
Mobil: 909 58 493
Epost: haakon.skogseth@ntnu.no

Sandra Amalie Dybos
Forsker/stipendiat
Epost: Sandra.Amalie.Dybos@stolav.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 72595216
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang. Søkere som ikke fyller kravet om 180 studiepoeng, kan bli individuelt vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Treårig helsefagutdanning fra høyskole/universitet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium og bokkapitler, samt relevant litteratur gjennom prosjektarbeid. Oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Informasjon vil formidles via læringsplattformen Blackboard. Det forventes at studentene har egen PC.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

I kursavgiften inngår
- Undervisning på samling
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Kursmiddag på første samlingsdag
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og veiledning knyttet til prosjektarbeid
- Sensur av eksamen og karakterutskrift
Kurset vil ikke gjennomføres dersom det blir for få søkere.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2017:
Flott å få innføring omkring oppstart av biobank. Interessante foredrag med forskjellige innfallsvinkler om biobanker.

Kursdeltaker høsten 2017:
Kurset gav innsikt i tema som er svært relevant for min jobb. Fint å bli kjent med andre som jobber med biobanking andre steder, men som jobber noe likt som meg eller på tilstøtende fagområder.

Kursdeltaker høsten 2016:
Nyttig og framtidsrettet kurs som mange i helsevesenet i en eller annen form vil få erfaring med.

Kursdetaljer

Startdato: 18.09.2018
Slutt: 20.11.2018

Søknadsfrist: 18.06.2018

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6004

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 20.11.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.