EVU-Kurs


Teamutvikling og lederstil

BIlde av gaglærerne Camilla Fikse og Ottar Næss i undervisningsrommet.

Faglærerne Camilla Fikse og Ottar Næss. Foto: Anne-Line Bakken

RAD6501 Teamutvikling og lederstil undervises ikke studieåret 2019/2020.

Kurset gir avansert kunnskap om og forståelse av teamutvikling og lederstil. Hver person har sine foretrukne handlingsmønster i den rolle og situasjon man er i. Dette kommer til uttrykk i måter å kommunisere, løse konflikter og forholde seg til omstilling og innovasjonsprosesser på. Kunnskap om egen og andres kommunikasjon og utvikling av relasjonskvaliteter gir grunnlag for samskaping i arbeidsgrupper og team.

Les intervju med faglærer Camilla Fikse: "Ledelse skapes sammen"

Kurset kan inngå i spesialiseringen "Relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon" i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2018

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og lederutvikling og læring i organisasjoner.

Kursbeskrivelse:

Et kommunikasjonsverktøy anvendes for å utvikle forståelse, ferdigheter og handlingskompetanse når det gjelder samhandling med andre. Teamutvikling og lederstil blir presentert og drøftet som et sentralt punkt med tanke på å utvikle selv- og relasjonsinnsikt, og forståelse for hvordan samspillet mellom mennesker utspiller seg.

 

Temaer

 • Kommunikasjon og dialog i team
 • Egen autentiske ledelse og andres handlingsstiler
 • Sammensetning og utvikling av team
 • Produktivitet, beslutninger og samarbeid i team
 • Perspektivtaking og konfliktløsning

 

Undervisning
Kurset gjennomføres med to samlinger, den første på to dager og den siste på tre dager med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Du får kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse gjennom utprøving, refleksjon og dialogbasert undervisning. Et kommunikasjonsverktøy vil bli brukt som grunnlag for bevissthet og refleksjon rundt egne erfaringer for å skape forståelse av egen og andres handlingsstiler.

Mellom de to samlingene skal deltakerne gjennomføre en obligatorisk oppgave basert på pensum. Kurset avsluttes med hjemmeeksamen.

 

Kan inngå i mastergrad
Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i relasjonsledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Kandidaten har forskningsbasert kunnskap og kompetanse i å utvikle bedre samspillsmønster, sammensetning av team, samarbeid, konfliktløsning og produktivitet i team, grupper og organisasjoner.

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan fasilitere kommunikasjon og utvikle bedre samspillsmønster i team og grupper
 • kan vurdere og tilrettelegge for samarbeid og produktivitet i team, grupper og organisasjoner

Generell kompetanse: Kandidaten forstår avansert kunnskap om team og gruppeutvikling, og har kommunikasjonsferdigheter og generell handlingskompetanse for å kunne (vei)lede i samarbeidsprosesser - og kan se ulike perspektiv, vurdere, planlegge og iverksette lærings- og rådgivningstiltak for utvikling av samarbeidskommunikasjon.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samling.
Innleveringsfrist er 14. desember 2018 kl. 14.00.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.
Første samling: 6. - 7. september 2018
Andre samling: 21.- 22. - 23. november 2018

Merk at samlingene er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Felles middag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte deltaker skaffe selv.

Mye av arbeidet på kurset foregår i små grupper med veiledning fra en faglærer. Den enkelte vil få tett og personlig oppfølging. Dette gjør at kurset er mer ressurskrevende enn en del andre kurs, og kursprisen er derfor noe høyere enn det som er vanlig.

Fagansvarlig/Forelesere:

Camilla Fikse
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Ottar Ness
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Mobil: 90125312
Epost: ottar.ness@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Har du lastet opp dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv kjøpe pensumbøkene:

Dyer, W., Dyer, G. & Dyer, J. (2007/2013). Team building. Proven strategies for improving team performance. San Francisco: Jossey-Bass. Finnes f.eks. på www.amazon.co.uk

Schnoor, M. (2015). Narrativ organisationsudvikling. København: Dansk psykologisk Forlag. Finnes f.eks. her: https://dpf.dk/produkt/bog/narrativ-organisationsudvikling-2-udgave

Scharmer O.C. (2011). Theory U - Lederskap som åpner fremtiden (s. 9-289, til og med kap. 17). Finnes originalt i engelsk utgave, og oversatt til norsk og dansk. Finnes f.eks. på www.adlibris.no 

Artikler og bokkapitler i kompendium kommer i tillegg.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Dette kurset har plass til 20 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Et av de mest spennende og inspirerende kursene på hele masterprogrammet! Et tett samarbeid med medstudenter og faglærere/veiledere, der størstedelen av kurset gikk med til gruppearbeid, gav et enormt læringsutbytte! I etterkant av kurset sitter jeg igjen med praktiske "verktøy" som jeg ser frem til å bruke i arbeidslivet. (Kursdeltaker, høsten 2015)

Dette kurset er noe av den beste ledertrening jeg har fått. Stor grad av interaktivitet med medstudenter gjør at læring og refleksjonsverdien blir så enorm! Innholdet i kurset kan tas med direkte tilbake i jobbhverdagen med å bygge et endra bedre team. Er inspirert og ydmyk til å gjøre en enda bedre jobb som teammedlem. Dette kurset kan ikke beskrives, men må oppleves! (Kursdeltaker, høsten 2013)

Utrolig bra kurs, det beste jeg har tatt på NTNU. Dette kurset burde alle hatt! (Kursdeltaker, høsten 2016)

Det mest matnyttige og konkrete kurset jeg noen gang har tatt om ledelse og sammensetning av team. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 06.09.2018
Slutt: 14.12.2018

Søknadsfrist: 15.05.2018

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6501

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.