EVU-Kurs


Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen

Nærbilde av fingre over punktskrift

Lesing med punktskrift. Foto Morten Brun

Kurset gir innføring i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Studenten vil få grundig opplæring i punktskrift, metodikk for læring i en inkluderende skole og kunnskaper om tilrettelegging for bruk av IKT-hjelpemidler.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk arbeid.

Emnebeskrivelse:

PED6658

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (48 timer) 27. og 28. mai 2020. Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2019 og våren 2020 med to obligatoriske samlinger på Statped midt, Trondheim.

Første samling:  uke 38 - 17. - 20. september 2019
Andre samling:  uke 13 - 24. - 27. mars 2020

Kursavgift:

20000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Oliv Klingenberg, ph.d.
Seniorrådgiver, Statped midt, avdeling syn Melhus
Telefon: 72 87 93 53
Mobil: 92667279
Epost: oliv.klingenberg@statped.no

Beate Heide
Statped midt, avdeling syn Melhus
Epost: beate.heide@statped.no

Kontakt:

Astrid Kristin Vik, ph.d.
Seniorrådgiver - Statped sørøst
Telefon: 22 02 96 75
Mobil: 91350454
Epost: astrid.vik@statped.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende - Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Første opptak til studiet er gjennomført og ny søknadsfrist 1. september gjelder kun for nye søkere. Studieplassene blir fordelt til kvalifiserte søkere etter "først til mølla"-prinsippet etter fristens utløp.

Kursdetaljer

Startdato: 17.09.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6658

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.