EVU-Kurs


Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis

Foto Dolgachov/yayimages.com

Studiet gir grunnleggende kunnskap om medisinske, optiske og synsnevrologiske synshemminger, samt årsaker til ulike synshemminger. Det gir også innsikt i det synspedagogiske fagfeltet og knytter dette til lover og retningslinjer og hvilke konsekvenser en synshemming kan ha for tilgjengelighet i samfunnet.

Søknadsfrist: 22.05.2019

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk arbeid.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

Sentrale tema i kurset:

 

- Øyets anatomi og patologi
- Øyet som optisk system og grunnleggende optikk
- Synsnevrologi og visuell persepsjon
- Ulike typer synsnedsettelser / diagnoser
- Synsfunksjonsutredning: Øyemedisinsk, optisk og synspedagogisk
- Synspedagogisk praksis i historisk perspektiv
- Lover, retningslinjer, hjelpeapparat
- Praktiske og psykososiale konsekvenser ved synstap 
- Synsreduksjoner kombinert med andre vansker


Kan inngå i masterprogram
Emnet PED6666 kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Emnet erstatter de tidligere to emnene PED6654 - Synspedagogikk i et samfunnsperspektiv og PED6655 - Medisinske, optiske og nevrologiske tilstander.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet

Emnebeskrivelse:

PED6666

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (48 timer) Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen. Arbeidskrav før eksamen: To obligatoriske samlinger over til sammen 8 dager. • Godkjente refleksjonsoppgaver • Godkjent emneoppgave • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2019 og våren 2020 med to obligatoriske samlinger i Oslo.

Første samling: Uke 36, 3. - 6. september

Andre samling: Uke 3, 14. - 17. januar

 


Deltakere må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endringer i kursavgiften

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Oliv Klingenberg, Ph.D
Statped midt, avdeling syn Melhus
Telefon: 72 87 93 51
Mobil: 97796022
Epost: oliv.klingenberg@statped.no

Beate Heide
Statped midt, avdeling syn Melhus
Epost: beate.heide@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende - Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlisten vil bli lagt ut i løpet av sommeren

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Alle som blir tatt opp til kurset, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Referanser:

Deltaker våren 2017:
Et meget innholdsrikt og matnyttig kurs som har brakt refleksjoner jeg benytter ukentlig i min arbeidshverdag!

Kursdetaljer

Startdato: 03.09.2019

Søknadsfrist: 22.05.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6666

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.