EVU-Kurs


Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis

Foto Dolgachov/yayimages.com

Studiet gir grunnleggende kunnskap om medisinske, optiske og synsnevrologiske synshemminger, samt årsaker til ulike synshemminger. Det gir også innsikt i det synspedagogiske fagfeltet og knytter dette til lover og retningslinjer og hvilke konsekvenser en synshemming kan ha for tilgjengelighet i samfunnet.

Søknadsfrist: 01.06.2021

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk arbeid.

Kursbeskrivelse:

Sentrale tema i kurset:

- Øyets anatomi og patologi
- Øyet som optisk system og grunnleggende optikk
- Synsnevrologi og visuell persepsjon
- Ulike typer synsnedsettelser / diagnoser
- Synsfunksjonsutredning: Øyemedisinsk, optisk og synspedagogisk
- Synspedagogisk praksis i historisk perspektiv
- Lover, retningslinjer, hjelpeapparat
- Praktiske og psykososiale konsekvenser ved synstap 
- Synsreduksjoner kombinert med andre vansker


Kan inngå i masterprogram
Emnet PED6666 kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Emnet erstatter de tidligere to emnene PED6654 - Synspedagogikk i et samfunnsperspektiv og PED6655 - Medisinske, optiske og nevrologiske tilstander.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnebeskrivelse:

PED6666

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (48 timer) 3. og 4. mai 2022. Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen. Arbeidskrav før eksamen: To obligatoriske samlinger over til sammen 8 dager. • Godkjente refleksjonsoppgaver • Godkjent emneoppgave • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet gjennomføres høsten 2021 og våren 2022 med to obligatoriske samlinger i Oslo.

Første samling:  7. - 10. september

Andre samling:  18. - 21. januar

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan føre til endringer i den planlagte gjennomføringen.

Kursavgift:

24650 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Oliv Klingenberg, Ph.D
Statped midt, avdeling syn Melhus
Telefon: 72 87 93 51
Mobil: 97796022
Epost: oliv.klingenberg@statped.no

Beate Heide
Statped midt, avdeling syn Melhus
Epost: beate.heide@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende - Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlisten vil bli lagt ut i løpet av sommeren.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Deltaker våren 2017:
Et meget innholdsrikt og matnyttig kurs som har brakt refleksjoner jeg benytter ukentlig i min arbeidshverdag!

Kursdetaljer

Startdato: 07.09.2021

Søknadsfrist: 01.06.2021

Kursavgift: 24650 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6666

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.