EVU-Kurs


Lean byggeprosess

Heisekran og kontorbygg under oppføring.

På dette kurset lærer du hvordan en lean byggeprosess fungerer. Foto: agg (www.yayimages.com)

Kurset vil gi deg mulighet til å lære grunnleggende prinsipper for Lean tankegang og ulike metoder for anvendelse av Lean. Du vil også få innblikk i forskjellen mellom Lean og tradisjonell tilnærming.

Søknadsfrist: 25.01.2018

Målgruppe:

Kurset er rettet inn mot alle som jobber i tilknytning til et bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt, enten som byggherre/bestiller, arkitekt/rådgiver eller entreprenør/leverandør.

Kursbeskrivelse:

Kurset har fokus på Lean tankegang i et bygg- og anleggsprosjekt, og består av følgende tema:

 • Opphavet til Lean
 • Grunnleggende Lean tankegang
 • Prinsippene i Lean Construction
 • Forskjellen mellom tradisjonell tilnærming og lean
 • Anvendelse av lean i ulike prosjektfaser og prosesser
 • Eksempler på anvendelse av Lean i norsk byggeindustri
 • Ulike metoder og skoler innen anvendelse av Lean:
  1. Last Planner System
  2. Porsche-modellen
  3. Trimmet bygging
  4. Involverende planlegging

Undervisning

Kurset gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudium som forstudie til oppgaven som skal leveres, veiledning via internett.

Forelesere

 • Førsteamanuensis Olav Torp, Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Professor Bjørn Andersen, Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Universitetslektor Frode Drevland, Institutt for bygg- og miljøteknikk

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • Ha kunnskap om grunnleggende for Lean tankegang.
 • Forstå forskjellen mellom tradisjonell byggeprosess og lean byggeprosess. 
 • Ha kjennskap til anvendelse av Lean tankegang i byggeprosjekter.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne anvende Lean tankegang i et byggeprosjekt.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne reflektere rundt når det er egnet å anvende Lean fremfor en tradisjonell tilnærming.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave. Innleveringsfrist 7. mai.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger våren 2018:
Første samling: 7. - 8. mars i Oslo
Andre samling: 17. - 18. april i Trondheim

Samlingene er obligatoriske.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Kursmiddag på første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift.

Pensumlitteratur må den enkelte deltaker skaffe selv.

Rabatter:

Se hvilke rabattordninger som gjelder dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Torp
Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 93 42 26 73
Epost: olav.torp@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Utdanning fra høgskole/universitet, og minst to års relevant yrkespraksis.

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Deltakerne forventes å ha erfaring fra byggeprosjekt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Samling av kompendium, relevante artikler og kapitler fra bøker, oppgis ved kursstart. En del av pensumlitteraturen er på engelsk.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 07.03.2018

Søknadsfrist: 25.01.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6250

Undervisningssted: Oslo/Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.