Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1

Kurset er et tilbud til kontaktlærere i videregående skole.

Målgruppe:

Kontaktlærere i videregående skole

Kursbeskrivelse:

Hensikten med kurset er å øke kontaktlæreres kompetanse i sitt arbeid, som et bidrag til at alle elever og lærlinger får utviklet sine evner optimalt gjennom tilpasset opplæring.

Temaer:

 • Kontaktlærerens oppgaver i skolen
 • Klasseledelse
 • Forebygging og tidlig innsats
 • Tverretatlig samarbeid
 • Psykisk helse i skolen
 • Mangfold
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Deltakerne vil utvikle sin kompetanse når det gjelder forebygging, klasseledelse, psykisk helse, mangfold, kommunikasjon og samhandling. Videre skal deltakerne utvikle evner til å se den enkelte eleven i et relasjonelt  perspektiv.

Læringsmål

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha: 

 • innsikt i teorier som gir en forståelse av psykisk helse og hvordan man kan arbeide forebyggende i skolen.
 • innsikt i teorier som gir en forståelse av viktigheten kring mangfold, kommunikasjon og samhandling
 • innsikt i teorier som gir en forståelse i temaet klasseledelse.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • ha kompetanse i proaktiv og reaktiv tilnærming til klasseledelse
 • kunne identifisere faktorer som kan utløse/opprettholde psykisk uhelse på individ og systemnivå.
 • kunne identifisere faktorer som kan være med og påvirke til en positiv forståelse kring mangfold, kommunikasjon og samhandling.

Generell kompetanse etter fullført kurs:
Deltakeren skal ha kjennskap til sentrale faglige begrep innenfor det pedagogiske arbeidsfeltet i skolen.

Eksamensbeskrivelse:

To casebaserte oppgaver leveres og evalueres med karakter bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav som må være gjennomført for å avlegge eksamen:

 • Deltakelse på samlinger og aktivitet på Blackboard i diskusjonsforum..
 • Artikler og rapporter som legges ut skal være lest før samlingene der de gjennomgås i grupper.

 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  Tre samlinger på NTNU i Trondheim våren 2018

  Første samling: 14. - 15. februar 

  Andre samling: 22. mars

  Tredje samling: 26. april

  Kursavgift:

  10000 Kr
  Kursavgift info: Sør-Trøndelag fylkeskommune dekker kursavgiften på kr 10000 for deltakere som er ansatt i skoler som tilhører Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2017. Det forutsetter at rektor eller nærmeste overordnede har godkjent, prioritert og søkt om dekning til saksbehandler Siv-Heidi Ruud. Semesteravgift til Studentsamskipnaden (kr 550) og kursmateriell må dekkes av den enkelte.

  Søknadsfrist:

  10.01.2018

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Lena Haller Buseth
  Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  Telefon: 73 55 11 48
  Epost: lena.buseth@svt.ntnu.no

  Kontakt:

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 91 89 72 61
  Epost: videre@ntnu.no

  Samarbeidspartnere:

  Trøndelag fylkeskommune v/seniorrådgiver Siv-Heidi Ruud.

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  3-årig høgskole/universitetsutdanning, eller godkjent lærerutdanning.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Praktiske opplysninger:

  Kursdetaljer

  Startdato: 14.02.2018

  Søknadsfrist: 10.01.2018

  Kursavgift: 10000 Kr

  Studiepoeng: 7,5

  Emnekode: PED6302

  Undervisningssted: Trondheim

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.