Fasilitatorkurs simulering

NTNU i Gjøvik arrangerer instruktørkurs/fasilitatorkurs i simulering.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er lærere som bruker (eller skal begynne å bruke) simulering i helsefagutdanning.

Kursbeskrivelse:

Kurset går over tre dager og er et etterutdanningskurs som ikke gir studiepoeng.

Kursinnhold

  • Simulering som læremetode
  • Brifing av studenter
  • Debrifing
  • Fasilitator
  • Bruk av video
  • Simuleringsøvelser
  • Pasientsikkerhet
  • CRM
  • Pedagogikk
  • Scenario workshop

 

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samling på Gjøvik 13. -15. mars 2018. 

Kursavgift:

8900 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften inkluderer lunsj. Overnatting, og mat utover lunsj samt reise er ikke inkludert. Pensumbok (Pasientsimulering) 299 kr kommer i tillegg.

Søknadsfrist:

02.03.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Terje Ødegården
Epost: terje.oedegaarden@ntnu.no

Generell informasjon om kurset
Epost: studier@gjovik.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Du søker dette kurset ved å sende en epost til Terje Ødegården. 

Kursdetaljer

Startdato: 13.03.2018

Søknadsfrist: 02.03.2018

Kursavgift: 8900 Kr

Emnekode:

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.