Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet

Foto: Eskild Narum Bakken.

Dette kurset vil gi deg innsikt i estetikk, byggeskikk og stedsforming som viktige faktorer for det bygde miljø og arkitektonisk kvalitet.

Kurset er en del av Byggesakskolen.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er aktører i privat og offentlig sektor som skal planlegge, prosjektere eller forvalte bygg og areal.

Kursbeskrivelse:

Kurset formidler kunnskap om estetikk, byggeskikk og stedskvalitet som premisser for befolkningens livskvalitet, som bærer av samfunnets kulturelle identitet, og estetikk som et særskilt krav i plan- og bygningslovgivningen. Kurset gir kompetanse rettet mot planlegging, prosjektering og administrative prosesser.

Temaer som gjennomgås er:

 • Begreper
 • Estetisk vurdering
 • Landskap
 • Stedsanalyse
 • Gater og plasser
 • Hus og enkeltbygg
 • Bygninger og omgivelser
 • Lys, farge og visualitet
 • Kommunale oppgaver, søknader og saksbehandling

Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker.


Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha kunnskap om estetikk, byggeskikk og stedskvalitet, kjenne til et faglig begrepsapparat og vesentlige hensyn omkring temaet.

Etter gjennomført kurs vil du kunne:

 • Oppfatte og beskrive estetiske virkemidler og vurderinger
 • Oppfatte og beskrive et steds karakter og særegne kvaliteter
 • Beskrive bebyggelsesstruktur, blågrønn struktur og infrastruktur
 • Oppfatte romlige sammenhenger og estetiske virkemidler
 • Forstå betydningen av estetiske analyser, stedsanalyser og deres anvendelse
 • Forstå hvordan plan- og byggesaker kan påvirke stedets estetiske kvaliteter
 • Anvende et faglig begrepsapparat

Undervisning

Kurset har oppstartsamling 1 dag på NTNU Gjøvik 8. januar 2018.

Ellers er kurset nettbasert og benytter universitetets læringsplattform hvor all informasjon og kommunikasjon skjer. Der finnes det videoforelesninger og veiledning.

Det forventes aktiv deltakelse på samlingene og på læringsplattformen mellom samlingene.

Eksamensbeskrivelse:

Vurdering:
8 individuelle oppgaver som samles i 2 innleveringer.
Alle oppgavene må være godkjente for å få karakter.
Karakterskala: A-F.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Oppstartsamling på Campus Gjøvik 8. januar kl 10.00 - 16.00.

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info:
Kursdeltagere som blir tatt opp som studenter og som skal ta eksamen, må betale semesteravgift.

Rabatter:

Det gis ingen rabatter på dette kurset.

Søknadsfrist:

10.12.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Eskild Narum Bakken
Stipendiat
Mobil: 95948322
Epost: eskild.bakken@ntnu.no

Nils Rui
Seniorrådgiver
Mobil: 92051767
Epost: nils.rui@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller studenter med tidligere opptak til Byggesaksskolen

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

K1174 - Byggesaken og K1175 Tilsyn, eller grunnleggende kompetanse innen byggfag eller estetiske fag,

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med tilgang til internett

Kursdetaljer

Startdato: 08.01.2018
Slutt: 15.06.2018

Søknadsfrist: 10.12.2017

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: K1212

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.