EVU-Kurs


IO ConocoPhillips - mann i kontrollrom

Introduksjon til Human Factors, metoder og teorier med eksempler fra nye driftsformer og digitalisering

Start: 04.12.2017
Søknadsfrist: 01.11.2017

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 25000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: SOS6514

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Målsettingen med kurset er å gi en introduksjon til human factors -metoder og -teknikker som kan brukes innen industri og offentlig virksomhet generelt med et fokus på "case" og eksempler fra prosessindustri (olje- og gassindustri), transport/romfart og overvåkningssystemer.

Målgruppe

Kurset retter seg mot personer med yrkesbakgrunn som ingeniør, systemutviklere, psykologer, samfunnsvitere og/eller innen ergonomi/helsefag, og er ment som en videreutdanning av disse.

Innhold

Kurset gir en bakgrunn grunnleggende human factors prinsipper og metoder som oppgaveanalyse, kognitive faktorer, situasjonsforståelse, HMI - Human Machine Interface, Crew Resource Management, stress/arbeidsbelastning og ergonomi. Kurset bygger et teoretisk rammeverk, samt ISO 11064 standarden som kan benyttes i design av integrerte operasjonsmiljøer, ved nye driftsformer og kontrollsenter.

Kurset vil gi kunnskap om følgende temaer:

  • Viktigheten av å fokusere på human factors i designprosessen
  • De viktigste human factors-metodene og -teknikkene
  • Utfordringene knyttet til human factors i industrien, med hovedfokus på nye driftsformer, integrerte operasjonsmiljøer og kontroll
  • Når og hvordan human factors-metoder og -teknikker bør benyttes i designprosessen

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel om man allerede arbeider med human factors-problemstillingene og/eller har kjennskap til ISO 11064 i en eller annen tilknytning.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske kurssamlinger finner sted i Trondheim.

Første samling: 4. - 7. desember 2017
Andre samling: 29. januar - 31. januar 2018
Tredje samling: 27. februar - 1. mars 2018

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave, med innleveringsfrist en måned etter siste samling. For å kunne avlegge eksamen kreves det godkjente øvingsoppgaver og oppmøte på samlingene (minimum 50 timer).

Pensumlitteratur/kursmateriell

Klikk her for pensumliste

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Med forbehold om at kurset blir godkjent. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset skal kunne starte. Kurset kan etter søknad innpasses i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

Fagansvarlig/Forelesere

Per Morten Schiefloe , Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 63 23
Epost: perms@svt.ntnu.no
Stig Ole Johnsen , NTNU
Telefon: 73 59 69 59
Epost: Stig.O.Johnsen@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@adm.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev