EVU-Kurs


Introduksjon til Human Factors, metoder og teorier med eksempler fra nye driftsformer og digitalisering

IO ConocoPhillips - mann i kontrollrom

Målsettingen med kurset er å gi en introduksjon til human factors -metoder og -teknikker som kan brukes innen industri og offentlig virksomhet generelt med et fokus på "case" og eksempler fra prosessindustri (olje- og gassindustri), transport/romfart og overvåkningssystemer.

Søknadsfrist: 01.11.2017

Målgruppe:

Kurset retter seg mot personer med yrkesbakgrunn som ingeniør, systemutviklere, psykologer, samfunnsvitere og/eller innen ergonomi/helsefag, og er ment som en videreutdanning av disse.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en bakgrunn grunnleggende human factors prinsipper og metoder som oppgaveanalyse, kognitive faktorer, situasjonsforståelse, HMI - Human Machine Interface, Crew Resource Management, stress/arbeidsbelastning og ergonomi. Kurset bygger et teoretisk rammeverk, samt ISO 11064 standarden som kan benyttes i design av integrerte operasjonsmiljøer, ved nye driftsformer og kontrollsenter.

Kurset vil gi kunnskap om følgende temaer:

  • Viktigheten av å fokusere på human factors i designprosessen
  • De viktigste human factors-metodene og -teknikkene
  • Utfordringene knyttet til human factors i industrien, med hovedfokus på nye driftsformer, integrerte operasjonsmiljøer og kontroll
  • Når og hvordan human factors-metoder og -teknikker bør benyttes i designprosessen

 

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave, med innleveringsfrist en måned etter siste samling. For å kunne avlegge eksamen kreves det godkjente øvingsoppgaver og oppmøte på samlingene (minimum 50 timer).

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske kurssamlinger finner sted i Trondheim.

Første samling: 4. - 7. desember 2017
Andre samling: 29. januar - 31. januar 2018
Tredje samling: 27. februar - 1. mars 2018

Kursavgift:

25000 Kr

Rabatter:

NTNU-ansatte gis 50% rabatt på restplasser på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Morten Schiefloe
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 63 23
Epost: perms@svt.ntnu.no

Stig Ole Johnsen
NTNU
Telefon: 73 59 69 59
Epost: Stig.O.Johnsen@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Det vil være en fordel om man allerede arbeider med human factors-problemstillingene og/eller har kjennskap til ISO 11064 i en eller annen tilknytning.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Med forbehold om at kurset blir godkjent. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset skal kunne starte. Kurset kan etter søknad innpasses i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

Kursdetaljer

Startdato: 04.12.2017

Søknadsfrist: 01.11.2017

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: SOS6514

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.