Talevitenskap

Logopeder arbeider blant annet med afasipasienter. Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs

Logopeder arbeider blant annet med
afasipasienter.
Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs

Emnet behandler fonologiske grunnkunnskaper og fonetisk klassifikasjon av lyder i konsonanter og vokaler ved hjelp av det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA). I tillegg behandles fenomener i sammenhengende tale og variasjon, blant annet når det gjelder dialektvariasjon. Teoretiske begreper vil bli belyst gjennom praktiske øvelser med lydopptak og undersøkelse av uttale ved hjelp av dataprogram.

Målgruppe:

Primært lærere og pedagoger i skolesektoren, PPT, helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i fonologiske og fonetiske begreper, samt bruk av verktøy for opptak og undersøkelse av talespråk.

Etter avlagt eksamen vil studentene:

  • ha forståelse av fonemers funksjon og realisering samt grunnleggende prosodiske begreper
  • ha grunnleggende kunnskaper om sammenhengende tale
  • ha innsikt i uttalevariasjon mellom talere

Ved kursets slutt vil studenten kunne:

  • transkribere talespråk ved hjelp av det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA)
  • bruke dataprogram til opptak og undersøkelse av talespråk 

 

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering. Mappen skal bestå av de tre obligatoriske innleveringsoppgavene som skal skrives mellom/etter samlingene. Den tredje oppgaven vil være av større omfang. De tre delene vil bygge på hverandre innholdsmessig, og vektes 25 % / 25 % / 50 %. .

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger på NTNU høsten 2017

Første samling:   29. og 30. august
Andre samling:   16. og 17. oktober
Tredje samling:  20. og 21. november

28. august er introduksjonsdag for oppstarten av masterstudiet. Denne dagen får deltakerne bistand til å installere nødvendig programvare på egen pc så vi anbefaler at også deltakere som bare skal ta dette kurset også møter på samlingsdagen 28. august.

Kursavgift:

7500 Kr

Søknadsfrist:

10.07.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Wim van Dommelen
Professor, Institutt for språk og litteratur

Jardar Eggesbø Abrahamsen
Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur

Kontakt:

Trude Hjulstad
Koordinator, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596724
Epost: trude.hjulstad@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Foreløpig litteraturliste:

Abrahamsen og Morland (2012): Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Trondheim, Oslo: Akademika forlag (kap. 1-3).
Handbook of the International Phonetic Association (1999). Cambridge: Cambridge University Press.
Husby, Høyte, Nefzaoui, Nordli, Robbins og Øvregaard (2008): An Introduction to Norwegian Dialects. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kristoffersen, Simonsen og Sveen (2005): Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget (kap. 8.15 og kap. 9).

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Praat

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 29.08.2017

Søknadsfrist: 10.07.2017

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: LOGO6110

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.