Objektorientert programmering med systemarbeid

Programmering: Introduksjon til objektorientert programmering. Klasser, objekter, synlighet, metoder, konstruktører, samarbeid mellom objekter, oversikt over klassebiblioteket til .Net, filbehandling, databaseoppkobling. Systemarbeid: Introduksjon til systemutvikling, objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), dokumentasjon basert på modelldrevet utvikling.

Søknadsfrist: 25.01.2019

Kursavgift:

10500 Kr
Kursavgift info: Dersom du ikke rekker å gjennomføre kurset i påmeldte semester kan du fortsette neste semester/neste gang det arrangeres til 20% av kursavgift. Semesteravgift kommer i tillegg. Dersom kurset ikke arrangeres mer regnes kursavgiften som tapt.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 34 40
Epost: info@itfag.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Kursdetaljer

Startdato: 29.01.2019
Slutt: 10.06.2019

Søknadsfrist: 25.01.2019

Kursavgift: 10500 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: IFUD1110

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.