EVU-Kurs


Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering

Foto: Dolgachov/yayimages.com

Emnet gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (re)habilitering av mennesker med synshemming. Synspedagogisk metodikk og tilrettelegging for synshemmede med og uten tilleggsvansker er sentralt. Kurset gir også kunnskaper om lover og retningslinjer som gir føringer for opplæring og (re)habiliteringsarbeid.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk praksis.

Kursbeskrivelse:

Sentrale tema:

  • Sansenes betydning for utvikling og læring 
  • Hjelpemidler og læringsressurser for synshemmede 
  • Synsstimulering og synstrening
  • Tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming
  • Sansekompenserende ferdighetsområder
  • Pedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole
  • Lover, retningslinjer og hjelpeapparat, relatert til opplæring og (re)habilitering av synshemmede
 
 

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger - til sammen 8 dager.

  • Godkjente refleksjonsoppgaver
  • Godkjent emneoppgave
  • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Refleksjonsoppgavene kan utarbeides individuelt eller i grupper på max 3 studenter. Lengden på besvarelsen kan variere med den enkelte oppgave, men 2 – 4 sider per oppgave kan være relevant.

Emneoppgavene skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 - 8 sider (Times New Roman 12, linjeavstand 1,5). Innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Tre ukers praksis skal tas i løpet av de to semestrene. Én av disse ukene kan tas i andre semester i første studieår.
 
Format for innleveringer: Times New Roman 12, linjeavstand 1,5, standard marger 2,5cm. Innholdsfortegnelse, referanseliste (APA standard) og eventuelle vedlegg kommer i tillegg til oppgitt sidetall.
 
Krav som stilles til refleksjonsoppgaver, emneoppgave og praksisrapport blir gjennomgått i fellessamlingene.
 

Kan inngå i masterprogram

Emnet PED6667 kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Emnet erstatter de tidligere to emnene PED6656 - Opplæring av synshemmede i et livsløpsperspektiv  og PED6657 - Synspedagogisk (re-)habilitering.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet

Emnebeskrivelse:

PED6667

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 26. - 27. april (48 timer) 2021. Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen. Arbeidskrav før eksamen: To obligatoriske samlinger over til sammen 8 dager. • Godkjente refleksjonsoppgaver • Godkjent emneoppgave • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet gjennomføres høsten 2020 og våren 2021 med to obligatoriske samlinger på Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo

Første samling: 01.09. – 04.09. 2020 -  Oslo

Andre samling: 19.01.  – 22.01. 2021 -  Oslo


Du må selv ordne overnatting.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan føre til endringer i den planlagte gjennomføringen.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endringer i kursavgiften

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Stine Morbech
Statped sørøst
Mobil: 950 69 480
Epost: stine.morbech@statped.no

Ingfrid Bjerkreim Grønneberg
Statped sørøst
Mobil: 909 53 518
Epost: Ingfrid.Gronneberg@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende - Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk. - Gjennomført og bestått PED6666 eller tilsvarende. Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlisten vil bli lagt ut i løpet av sommeren 2020

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Alle som blir tatt opp til kurset, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6667

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.