Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen

Nærbilde av fingre over punktskrift

Lesing med punktskrift. Foto Morten Brun

Kurset gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Kurset gir en bred innføring i selve punktskriften, metodisk innføring i bruk av punktskrift i opplæringen og bruk av IKT-hjelpemidler for punktskriftbrukere.

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk arbeid.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

 • Å være blind
 • Taktil-haptisk persepsjon
 • Auditiv persepsjon
 • Synshemmet i en skole for alle
 • Lesing og skriving med punktskrift
 • Matematikk og matematikklæring
 • IKT for punktskriftbrukere

 

Læringsformer og aktiviteter
Det er obligatorisk oppmøte på de to samlingene. Andre obligatoriske oppgaver:

 • Fire oppgaver som omhandler egenferdighet innen områdene punktskrift, auditiv læring, matematikk for punktskriftbrukere og IKT for punktskriftbrukere.
 • En emneoppgave.

De fire oppgavene med egenferdighet erstatter praksis.

Emneoppgaven skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 – 8 sider (Times New Roman eller Arial 12 pkt., linjeavstand 1.5). 

Krav som stilles til emneoppgave og oppgaver angående egenferdighet samt veiledningsomfang, vil bli gjennomgått i fellessamling.

Emneoppgave og oppgaver i egenferdighet vurderes med godkjent/ ikke godkjent.

Læringsmål
Studentene skal kunne analysere og drøfte både muligheter og utfordringer knyttet til å oppnå likeverd og deltakelse for en elev som bruker punktskrift i opplæringen. 

Kunnskaper 
Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om 

 • muligheter og utfordringer knyttet til å oppnå likeverd og deltakelse for en elev som bruker punktskrift i en skole for alle.
 • forholdet mellom 6-punkt og 8-punkts Braille
 • elevens ferdighet i avkodingsprosessen
 • forskjellen på taktil og visuell avkoding og bli bevisst på valg av lesemetode og lesestrategier
 • hva som er det spesifikke med lesing taktilt
 • forskjeller i avkoding av enkelttegn og ord – setning
 • punktskrift som et kommunikasjonsredskap i en inkluderende skole
 • de grunnleggende begrepene knyttet til lyd og lytting og oppbyggingen av ”det auditive systemet”.
 • perseptuelle særtrekk ved auditiv persepsjon i sammenligning med våre andre persepsjoner
 • hvordan auditiv persepsjon kan utvikles gjennom læring
 • hvilke muligheter og begrensinger auditiv persepsjon kan ha for blinde personer
 • oppbygning og virkemåte av datautstyr og spesialprogramvare for blinde
 • kunne bruke en aktuell leselist slik det er hensiktsmessig for en leselistbruker
 • pedagogiske utfordringer og konsekvenser når elevene leser elektronisk punktskrift
 • tilrettelegging av lærestoff til bruk på leselist
 • hvordan et grafisk grensesnitt blir presentert ved hjelp av et skjermleserprogram
 • innstillinger i standard Windows-program slik at disse fungerer optimalt sammen med leselist
 • hvordan internett blir presentert ved hjelp av et skjermleserprogram.
 • funksjoner i skjermleserprogrammet slik at han kan veilede en elev til å bli en funksjonell internettbruker
 • hvordan elever som er blinde lærer å tenke matematisk.
 • undervisningsmetoder i matematikkundervisningen til punktskriftbrukere
 • utregningsmetoder på abakus og oppstillingsmetoder med punktskrift.

Ferdigheter
Etter fullført kurs skal deltakeren

 • kunne skrive punktskrift på Perkins brailler
 • kunne lese punktskrift med øynene
 • ha erfaring med å lese med hendene
 • kunne bruke standarden for 6-punkts Braille 

Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av en likeverdig og tilpasset opplæring for elever som bruker punktskrift

 

Kan inngå i masterprogram
Kurset (emnet PED6658) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i dette masterprogrammet

Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (48 timer) 23. og 24. mai 2018. Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018 med to obligatoriske samlinger på Statped midt, Trondheim.

Første samling:  uke 38 - 19. - 22. september 2017
Andre samling:  uke 15 - 10. - 13. april 2018

Kursavgift:

20000 Kr

Søknadsfrist:

20.08.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
E-post: per.frostad@svt.ntnu.no

Oliv Klingenberg, ph.d.
Seniorrådgiver, Statped midt, avdeling syn Melhus
Telefon: 72 87 93 53
Mobil: 92667279
E-post: oliv.klingenberg@statped.no

Kontakt:

Astrid Kristin Vik, ph.d.
Seniorrådgiver - Statped sørøst
Telefon: 22 02 96 75
Mobil: 91350454
E-post: astrid.vik@statped.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
E-post: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende - Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: itslearning

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 19.09.2017

Søknadsfrist: 20.08.2017

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6658

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse