EVU-Kurs


Kontrakt og kontraktstyring

I bygg- og anleggsprosjekt inngår byggherrene kontrakter med både entreprenører og de prosjekterende. Partene har gjerne et mål om å maksimere sin egen nytte eller inntjening, så da kan det være nødvendig med en kontrakt som forhindrer at partene handler på tvers av hverandres interesser.

Søknadsfrist: 15.08.2017

Målgruppe:

Byggherre/bestiller, arkitekt/rådgiver eller entreprenør i bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt.

Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg kontraktstrategi og hvordan denne skal beskrive hvordan man sikrer hensiktsmessig konkurranse i utvelgelsesfasen, hvordan man fordeler oppgaver, ansvar og usikkerhet, og hvilke kontraktuelle virkemidler som bør være etablert for å understøtte styring i gjennomføringsfasen.


Læringsmål

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal kandidaten kjenne til virkemidlene i en kontrakt, særegenheter for samspillskontrakter, hvordan endringer kan håndteres og organisering av konfliktløsningsråd.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne gjøre begrunnede kontraktsvalg ut fra hvert enkelt prosjekts egenskaper og mål. 

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakeren forstå hvordan kontraktsvalgene påvirker mulighetene til å styre prosjekter.

 

Undervisning
Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, veiledning via internett og obligatorisk innlevering av en oppgave.

 

Kan inngå i masterprogram
Kurset kan inngå i NTNU Byggenæringens prosjektskole.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeoppgave med innleveringsfrist desember 2017.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 10. - 11. oktober 2017
Andre samling: 7. - 8. november 2017

Samlingene er obligatoriske.

Kursavgift:

18500 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ola Lædre
Førsteamanuensis, Inst. for bygg- og miljøteknikk
Epost: ola.laedre@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:


Ola Lædre (2009): Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekter, Tapir Akademiske Forlag, ISBN13: 9788251924009
Eget kompendium

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 10.10.2017

Søknadsfrist: 15.08.2017

Kursavgift: 18500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6235

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.