EVU-Kurs


Mental trening - del 2

Studiet gir en videreføring av emnet Mental trening - del 1.

Søknadsfrist: 20.01.2020

Målgruppe:

  • Lærere i fylkeskommunen som arbeider med- eller har sterkt ønske om å arbeide med unge utøvere/elever på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå innen prestasjonsorienterte fag (eks. idrett, dans, drama, musikk).
  • Andre fagpersoner som arbeider med utviklingsprosesser hvor mentale prosesser er sentralt (eks fysioterapeut, coach, rådgivere, spillerutviklere osv.).
  • Trenere som på søkertidspunkt og under studiet arbeider med unge utøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.
  • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Erfarne, aktive toppidrettsutøvere eller utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere og ønsker å bli trenere/lærere.

Kursbeskrivelse:

Studiet gir en videreføring i hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene.

Programmet gir en videreføring i hvordan man som mental trener skal identifisere og håndtere motgang, skader, motivasjonssvikt og utvikling av ulike typer psykiske helseproblemer som utbrenthet og utmattelse, spiseforstyrrelser, søvnproblemer og ulike typer angst og nedstemthet som bekymringer, tvang, unngåelsesatferd og grubling. I siste del av programmet vil man fokusere på hvordan ulike typer idretter (andre aktiviteter) krever ulike typer mentale ferdigheter.

Som mental trener er det viktig at man er bevisst på hvilke konkrete mentale funksjoner som er helt sentrale i den enkelte idrett (aktivitet) og hvordan man kan utvikle et konkret mentalt treningsprogram for en utøver/elev som sørger for at en har et spesialisert fokus.

Emnebeskrivelse:

Mental trening II

Eksamensbeskrivelse:

Arbeidskrav som må være fullført før eksamen: En godkjente øvingsoppgaver og oppmøte på samlingsdagene.

Avsluttende eksamen skjer i form av semesteroppgave med innlevering høsten 2020 og muntlig eksaminering med bakgrunn i denne.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i Trondheim:

Første semester - vår 2020

26. og 27. mai

 

Andre semester - høst 2020

22. og 23. september

13. og 14. oktober

3. og 4. november

 

Første samlingsdag: kl.14.00-18.00

Andre samlingsdag: kl.08.00-15.30

 

Alle samlingene finner sted  ved Granåsen konferanse i Trondheim.

Kursavgift:

16000 Kr
Kursavgift info:

Semesteravgift, reiseutgifter og andre utgifter knyttet til samlinger kommer i tillegg.

Lærere med ansettelse i Trøndelag fylkeskommune kan søke om at arbeidsgiver dekker kursavgiften. Ta kontakt med rådgiver Tarjei Joar Moen for mer informasjon om ordningen.

Fagansvarlig/Forelesere:

Frode Moen
Førsteamanuensis II, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 93248750
Epost: frode.moen@ntnu.no

Tore Stiles
Professor, Psykologisk institutt
Telefon: 73597898
Epost: tore.stiles@svt.ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
Rådgiver
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen.

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse.
  • Mental trening - del 1

Anbefalte forkunnskaper:

Lærerutdanning og erfaring fra arbeid med elever i prestasjonsrelaterte fag eller trenere som arbeider med unge utøvere på høyt nivå.

Ved for mange søkere til kursene vil lærere med erfaring fra arbeid med elever i prestasjonsrelaterte fag eller trenere som arbeider med unge utøvere på høyt nivå bli prioritert.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

  • Aoyagi, M. & Poczwardowski, A. ( 2012 ). Expert approaches to sport psychology. Fitness Information technology.
  • Stiles, T. C. & Moen, F. (2016). Spesialisert mental trening basert på moderne hjerneteori. Trondheim: Coperio.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

Virtuell virkelighet (VR) som læringsverktøy

VR setter en umiddelbart i en annen verden, og beskrives av mange "som om jeg er der". Man opplever det som skjer gjennom egne øyne, og blir en del av innholdet.

VR vil brukes som et sterkt og effektivt læringsverktøy hvor utøverne/elevene selv vil kunne oppleve, tenke, reflektere og handle i undervisningssituasjonen. Dette vil være en undervisningsmetode som gir en sterk grad av erfaringslæring for utøverne/elevene.

Slik fungerer det:

En mobiltelefon kobles inn i et par VR-briller, og skaper en komplett virtuell virkelighet i tre dimensjoner. Man tar på seg brillene, og dermed er man inne i den virtuelle virkeligheten. Når hodet beveges står likevel omgivelsene rundt stille, akkurat som i den virkelige virkeligheten.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Deltaker fra kurset i 2018:
Dette kurset har gitt meg kunnskap og innsikt i hvordan man kan hjelpe mennesker til selvhjelp. Jeg sitter igjen med verktøy jeg kan bruke for å jobbe strukturert mot mål til de man samtaler med, uansett om målet er livsmestring eller OL-gull!

Kursdetaljer

Startdato: 17.03.2020

Søknadsfrist: 20.01.2020

Kursavgift: 16000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6061

Undervisningssted: Trondheim, Granåsen

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.