Teknisk sikkerhet

Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr og produksjon/distribusjon av energi.

Målgruppe:

Alle som arbeider med teknisk sikkerhet eller ønsker å arbeide med teknisk sikkerhet, med hovedfokus på offshoreindustri.

Kursbeskrivelse:

Sentrale tema

 • Regelverk og standarder
 • Risikoanalyseteknikker
 • Bruk av risikoanalyser som underlag for design og driftsbeslutninger
 • Barrierer
 • Tekniske systemer – relevante systemer, rolle, funksjon og løsninger
 • Oppfølging – i design og i drift


Læringsmål
Kunnskap: Du skal kjenne sammenhengen mellom risiko og risikoanalyser og aktuelle tekniske og operasjonelle løsninger for sikker drift av offshoreinstallasjoner. Du skal også kjenne relevant regelverk og standarder.

Ferdigheter: Du skal være i stand til å velge teknikker for å analysere risiko, bruke resultater fra risikoanalyser, velge løsninger for å kontrollere risiko og etablere og følge opp systemer for styring av risiko i design og drift.

Generell kompetanse: Du skal ha oversikt over hvordan risiko styres på offshoreinstallasjoner og ha en generell forståelse for risiko og risikoanalyser samt prinsipper som legges til grunn for risikoreduksjon.

 

Undervisning
Kurset gjennomføres med to samlinger à henholdsvis tre og to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier, samt en oppgave med et tema som bestemmes i samråd med faglærer. Veiledning skjer via internett.

 

Kan inngå i masterprogram

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Utlevering 27. april og innlevering 28. april. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamenskrav: Bestått obligatorisk oppgave som du skal arbeide med mellom de to samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2017:

Første samling: 6. - 8. mars
Andre samling: 4. - 5. april

Begge samlinger starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1500 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Klikk her for å lese mer om våre rabattavtaler

Søknadsfrist:

15.11.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Stein Haugen
Professor, Inst. for marin teknikk
Telefon: 73 59 01 11
Mobil: 934 83 907
E-post: stein.haugen@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng) eller annen grad/yrkesutdanning av minimum tre års omfang
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet sendes innen søknadsfristen til:

NTNU VIDERE
7491 Trondheim

Merk konvolutten med navnet på kurset.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:


Vinnem, Jan Erik: Offshore Risk Assessment – Principles, Modelling and Application of QRA Studiews (2014), kap. 1- 3, 6-8, 12, 14-16, 19, 21, 23.

Standarder NORSOK S-001, S-002, Z-013 (www.standard.no)

Artikler og annen pensumlitteratur (tilgjengelig via itslearning)

Dataverktøy el. programvare som benyttes: itslearning

Praktiske opplysninger:

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset .

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2013:
Forelesningene om brann og eksplosjon var av høy kvalitet. Spennende. Har allerede fått bruk for det i jobb.

Kursdeltaker våren 2013:
Hovedforeleser virket meget faglig dyktig og hadde alltid et bra svar på spørsmål som dukket opp.

Kursdetaljer

Startdato: 06.03.2017 10:00
Slutt: 21.04.2017

Søknadsfrist: 15.11.2016

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6026

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse