Folkedanskroppen og scenen

folkedans

Fra et dansekurs i Vågå. Foto Synnøve Jørgensen

Med forbehold om endelig godkjenning fra fakultetet tilbys kurset i høst. Sammen med «Tradisjonsdans og scenen» vil kurset gi ferdigheter og kunnskaper om bruk av norsk tradisjonsdans som kunstnerisk uttrykk. Kurset tilbyr praktisk innsikt og øvelser i spennende formidlingsverktøy som utfordrer kommunikasjonen/ interaksjonen/ samspillet mellom danser, musiker og publikum.

Søknadsfrist: 01.09.2016

Målgruppe:

Folkedansere som har interesse for scenisk arbeid med tradisjonsdans.

Kursbeskrivelse:

Kurset Folkedanskroppen og scenen er et praktisk todelt kurs. I del 1 er fokuset innføring i treningsmetoder for dansetekniske ferdigheter som balanse, rytme, rotasjon, bevegelse, kroppsholdning og kroppslig bevissthet. Disse ferdighetene blir basis for Del 2. Del 2 vil ta for seg ulike måter å skape ulike danseuttrykk med tradisjonsdansen og kunne foreta estetiske valg i koreografi for god formidling og kommunikasjon på scenen. Del 2 har vekt på kommunikasjonen/interaksjonen/samspillet mellom danser, musiker og publikum. Begge delene vil inneholde praktiske øvelser i danseteknikker, trening i å analysere uttrykk fra filmmateriale, og trening i å formidle en kunstnerisk uttrykksform basert på tradisjonsdansens estetikker.

Kurset består av to obligatoriske samlinger på 25 timer. Innlevert refleksjonsnotat er obligatorisk for å gå opp til eksamen. Eksamen er en praktisk framføring og påfølgende muntlig refleksjon av de estetiske valgene og de dansetekniske kvaliteter i danseuttrykket i framføringen.

Læringsmål

Kunnskaper:

  • Kjennskap til grunnleggende danse- og øvingsteknikker og ferdighetselementer i tradisjonsdans som scenekunst
  • Kjennskap til kommunikasjon/interaksjon mellom danser og publikum
  • Kjennskap til ulike valg, strategier og dilemma med tradisjonsdans på scenen 

Ferdigheter:

  • Ferdigheter i øvingsmetoder for tradisjonsdans
  • Ferdigheter i å presentere ulike danseuttrykk innenfor tradisjonsdansens rammer.
  • Har ferdigheter til å kunne formidle, drøfte og ta i bruk koreografi

Generell kompetanse:

  • Kunne jobbe målretta og selvstendig alene og sammen med andre
  • Kunne samtale om dans, musikk og bevegelse formidlet på scene

 

Eksamensbeskrivelse:

Praktisk eksamen med framføring av dans etter gitt oppgave, og påfølgende muntlig eksaminering. Arbeidskrav for å bli godkjent for eksamen: Godkjent/ ikke godkjent oppgave ca 1.000 ord (refleksjonsnotat). Godkjent/ ikke godkjent oppmøte (80 %).

Tid og sted for kurs/samlinger:

Oblitgatoriske samlinger ved NTNU:

Første samling: 22. - 25. september 2016

Andre samling: 24.- 27. november 2016

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden må betales i tillegg.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Margrete Fiskvik
Programrådsleder, Inst. for musikk, dansevitenskap
Epost: postmottak@folkemusikkogfolkedans.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73551090
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Stiftinga for folkemusikk og folkedans, Kartellet dansekompani

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Studiekompetanse eller tilsvarende realkompetansevurdering samt en beskrivelse av folkedanserfaring. Dokumentasjon på dette sendes til NTNU VIDERE, v/Annveig Skurseth, 7491 Trondheim. Les mer her: Les mer om krav til dokumentasjon her Første opptak til kurset er allerede foretatt. Det er mulig å søke på restplassene fram til 1. september. Ledige plasser blir deretter tildelt nye kvalifiserte søkere etter "først til mølla"-prinsippet.

Anbefalte forkunnskaper:

Folkedanserfaring vil bli prioritert og/eller musikererfaring

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 22.09.2016

Søknadsfrist: 01.09.2016

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: DANS6032

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.