Henvisning til spesialist

Illutrasjonsfoto FOTOLIA

Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.

Målgruppe:

Manuellterapeuter, allmennleger, kiropraktorer eller andre primærkontakter i helsetjenesten.

Kursbeskrivelse:

Kurset har som formål å gi manuellterapeuter, kiropraktorer, allmennleger og andre primærkontakter en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist.

Kursinnhold

  • Ortopedi
  • Nevrologi
  • Revmatologi
  • Indremedisin
  • Øre-nese-hals
  • Psykologi

Følgende punkter er med på hver spesialitet:

  • når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
  • hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
  • prognose
  • hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

Detaljert kursinnhold (pdf)

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 25.11.2016
Flervalgsoppgave (mulitiple choice) siste dag i samling.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har én obligatorisk samling.

Dato: 21.-25. november 2016.

Sted: St. Olav Hospital/NTNU i Trondheim, Campus Øya, Nevrosenteret Øst, seminarrom NSU2.

Kursavgift:

12500 Kr

Rabatter:

Medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening får kr. 2500 i rabatt og kursavgiften blir dermed kr. 10000 for medlemmer. Du må skrive hvilken forening du er medlem av i kommentarfeltet på søknadsskjemaet for å få rabatten. Manuellterapeuter må i tillegg bekrefte at de har A8 kompetanse ved å skrive det i kommentarfeltet.

Søknadsfrist:

10.10.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Hild Fjærtoft
Førsteamanuensis II, NTNU, Inst. for nevromedisin
Mobil: 95095792
Epost: hild.fjaertoft@ntnu.no

Kristine Vegstein
Norsk Manuellterapeutforening
Mobil: 99355392
Epost: kristine.vegstein@manuellterapi.net

Morten Bøgseth
Norsk Kiropraktorforening
Epost: bogseth@online.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: bente.moslet@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Manuellterapeut etter forskriften, kiropraktorer, studenter i manuellterapi eller allmennleger. Søkere med annen kompetanse kan vurderes individuelt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

• ”Retningslinjer for henvisning til spesialist” http://www.manuellterapi.no/default.aspx?nid=148 • ”Sentralnervesystemet” Brodal, P. 4. utg. Universitetsforlaget, 2007. * Smerte, s 225-233. * Likevektssans og balanse, s 279-293. * Hjernenerver, s 431-451. ”Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen”. 6. utg. Vett og viten AS, 2003. * Nevrologisk undersøkelse av voksne (Hellgren og Nordal), s 57-78; * Elektromyografi og nevrografi (Torbergsen), s 85-90 * Hodepine hos voksne (Stovner), s 359-368 * Norsk elektronisk legehåndbok: http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/generelt-om-hodepine/generelt-om-hodepine/ • Spinalkanalens degenerative sykdommer (Nygaard og Kolstad), s 377-389. • ”Allmennmedisin. Klinisk arbeid.” Steinar Hunskår (red). Gyldendal Norsk Forlag 2003. Del 3, s. 193-400. • ”Idrettsskader”. Roald Bahr, Sverre Mæhlum (red). Gazette bok, 2002. *Skulder, s. 143-178. * Albue/arm, s. 179-210. * Håndledd, hånd, fingre, s. 211-247. * Kne, s. 301-336. *Ankel, s. 365-394. Litteraturliste skulder: Undersøkelsesteknikk www.uptodate.com/contents/physical-examination-of-the-shoulder#H11044508 McFarland, Edward: Examination og the Shoulder: The Complete Guide. Thieme 2006 Rotatorcuff Oliva, F et al. Rotator cuff guidelines. Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2015;5 (4):227-263 Instabilitet Abrams, JS. Management of the unstable shoulder – Arthroscopic and Open Repair. Slack 2011. Idrettsmedisin Bahr, Roald red. Idrettskader – diagnistikk og behandling. Fagbokforlaget 2014.

Praktiske opplysninger:

Nærmeste hotell til kursstedet er Comfort Hotel Park i Trondheim. Du må selv kontakte hotellet for å bestille rom.

Kursdetaljer

Startdato: 21.11.2016
Slutt: 25.11.2016

Søknadsfrist: 10.10.2016

Kursavgift: 12500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6001

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 25.11.2016

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.