Tradisjonsdansen og scenen

Folkedans

Foto: Inga Myhr, Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Sammen med «Folkedanskroppen og scenen» vil kurset gi ferdigheter og kunnskaper om bruk av norsk tradisjonsdans som kunstnerisk uttrykk. Kurset tilbyr praktisk innsikt og øvelser i analyse og komposisjon som utfordrer ideer om tradisjonsdans på scenen.

Målgruppe:

Folkedansere og andre dansere som ønsker innføring i scenisk formidling av dansetradisjoner

Kursbeskrivelse:

Kurset Tradisjonsdansen og scenen er et praktisk todelt kurs. I del 1 er fokuset innføring i analyseverktøy for fordypning i et valgt tradisjonsdansmateriale, et verktøy for «se» og kroppsliggjøre norske dansetradisjoner. Disse ferdighetene blir basis for del 2, som tar for seg hvordan man utvikler ulike ideer og bevegelsestema med et utgangspunkt i tradisjonsmaterialet i del 1, for å skape komposisjoner som kan bli til et større koreografisk verk.

Kurset består av to obligatoriske samlinger på 25 timer. Innlevert refleksjonsnotat er obligatorisk for å gå opp til eksamen. Eksamen er en praktisk framføring og påfølgende muntlig refleksjon av bruken av tradisjonsmateriale og komposisjonsverktøy brukt i framføringen.

Læringsmål:


Kunnskaper - Etter fullført kurs skal deltakeren ha:

  • kjennskap til danseanalyse og tradisjon
  • kjennskap til ulike komposisjonsverktøy
  • kjennskap til ulike valg, strategier og dilemma med tradisjonsdans på scenen
  • kjennskap til forberedelse og gjennomføring av prestasjoner/framføring

Ferdigheter  - Etter fullført kurs skal deltakeren ha:

  • ferdigheter til å kunne formidle, drøfte og ta i bruk koreografi
  • ferdigheter i enkel analyse, komposisjon med utgangspunkt i tradisjonsdans, og skape og utøve for en scenisk framføring.
  • ferdigheter i å kroppsliggjøre et utvalgt tradisjonsdansmateriale

Generell kompetanse - Etter fullført kurs skal deltakeren:

  • Kunne utføre presentasjoner av tradisjonsdans for publikum både teoretisk og praktisk
  • Kunne jobbe målretta og selvstendig alene og sammen med andre
  • Kunne samtale om dans, musikk og bevegelse formidlet på scene

Eksamensbeskrivelse:

Praktisk eksamen med framføring av dans etter gitt oppgave, og påfølgende muntlig eksaminering Arbeidskrav for å bli godkjent for eksamen: Godkjent/ ikke godkjent oppgave ca 1.000 ord (refleksjonsnotat) Godkjent/ ikke godkjent oppmøte (80 %)

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger våren 2017:

Første samling ved NTNU, Trondheim: 
19. - 22. januar 2017

Andre samling ved Riksscenen, Nordahl Brungs gt 22, Oslo:
30. mars - 2. april 2017

Kursavgift:

2500 Kr

Søknadsfrist:

18.12.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Margrete Fiskvik
Programrådsleder, Inst. for musikk, dansevitenskap
Epost: anne.margrete.fiskvik@ntnu.no

Kontakt:

Tone Honningsvåg Erlien
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Telefon: 73596598
Epost: tone@folkemusikkogfolkedans.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Stiftinga for folkemusikk og folkedans, Villniss dansekompani og folkedanskoreograf Anna Øberg

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Studiekompetanse eller tilsvarende realkompetansevurdering samt en beskrivelse av folkedanserfaring. Innen søknadsfristens utløp må du sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravet til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Hvis du har erfaring som folkedanser eller utøvende musiker må du legge ved en cv/attester som beskriver dette.

Anbefalte forkunnskaper:

Søkere med folkedanserfaring og/eller med musikererfaring vil bli prioritert.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 19.01.2017

Søknadsfrist: 18.12.2016

Kursavgift: 2500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: DANS6033

Undervisningssted: Trondheim og Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.