Atferds- og nevrovitenskap

Logopeder arbeider blant annet med afasipasienter. Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs

Logopeder arbeider blant annet med
afasipasienter.
Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs

Kurset gir et grunnlag for senere fordypninger innen diagnostisering og behandling av afasi, andre ervervede nevrologiske språk- og talevansker og ulike utviklingsbaserte språk-, tale- og kommunikasjonsvansker.

Målgruppe:

Primært lærere og pedagoger i skolesektoren, PPT, helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i det biologiske grunnlaget for atferd og kognisjon, med spesiell fokus på språk, men også på oppmerksomhet, motivasjon, persepsjon, læring og hukommelse og andre eksekutive funksjoner.

 

Læringsmål

Studenten skal kunne hovedtrekkene i nervesystemets oppbygging og funksjon, inklusiv lokalisering av funksjoner i hjernen, samt struktur og funksjon av hørselsapparatet og det auditive nervesystemet, samt ha kjennskap til hvordan de subkortikale og kortikale systemene virker sammen.

Studenten skal kjenne til undersøkelsesmetoder for utredning av sykdom og skade i sentralnervesystemet,inkludert hovedtrekkene i den nevrologiske undersøkelsen og hovedtrekkene i en nevrologisk undersøkelse, inklusiv bildediagnostikk (CT/MRI, PET, fMRI, BEAM) og måling av hjerneaktivitet for språklige prosesser (EEG/ERP).

Studenten skal kunne hvordan strukturelle forandringer, sykdom og skade kan påvirke språk-, tale- og kommunikasjonsmuligheter, slik som i hjerneslag og hodetraumer, fokale og generelle hjerneskader, aldersdemens, nevrologiske sykdommer (som Parkinson, ALS, MS, Myastenia Gravis). Videre sykdommer i hørselsapparatet.

 

Eksamensbeskrivelse:

4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt. Vurderes med bokstavkarakter Arbeidskrav før eksamen: 1 innleveringsoppgave. Den vurderes som bestått/ikke bestått Oppmøte på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger på NTNU

Første samling: 18. og 19. januar 2016

Andre samling: 8. og  9.  februar 2016

Tredje samling: 11. og 12. april 2016

Kursavgift:

7500 Kr

Søknadsfrist:

15.12.2015

Fagansvarlig/Forelesere:

Sigrid Botne Sando
Institutt for nevromedisin
E-post: sigrid.b.sando@ntnu.no

Kontakt:

Trude Hjulstad
Koordinator, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596724
E-post: trude.hjulstad@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
E-post: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Itslearning

Kursdetaljer

Startdato: 18.01.2016

Søknadsfrist: 15.12.2015

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: LOGO6210

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse