Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

På dette kurset lærer du hvordan du kan skrive tekster som er informative og leservennlige. Foto: Diego Cervo

Hvis skriving er en viktig del av jobben din, har du kanskje oppdaget at noen skriveoppgaver er vanskeligere enn andre? Dette kurset tar utgangspunkt i ulike teksttyper du møter på jobb og de funksjonene de har for forskjellige lesere. Kurset retter seg mot deg som vil utvikle skrivekompetanse din, både gjennom å skrive selv og gjennom å hjelpe andre til å skrive bedre. Dette er kompetanse som er etterspurt både i det offentlige og i næringslivet.

Målgruppe:

Ansatte på arbeidsplasser der lesing og skriving er en del av jobben

Kursbeskrivelse:

Hva slags tekster byr på problemer i arbeidshverdagen? Hvordan skriver vi tekster som er informative og leservennlige? Hvordan får vi til et godt samarbeid om utvikling av tekster? Slike spørsmål vil vi arbeide med på kurset.

Klarspråk, som blir tatt i bruk på stadig flere arbeidsplasser, vil også bli et tema. Vi vil sette klarspråk inn i et bredere perspektiv der vi legger vekt på de sammenhengene tekstene skrives og leses i.  Derfor vil vi arbeide med autentiske tekster fra deltakernes arbeidsplasser.  

 

Læringsmål

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal deltakeren:

  • ha et perspektiv på skriving som samhandling i ulike brukssammenhenger
  • ha innsikt i hvordan etablerte tekstmønstre kan støtte skriveprosesser, men også hemme forandring
  • ha kunnskap om skriveprosesser og skrivestrategier
  • ha kunnskap om hva som gjør tekster lette å lese

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren:

  • kunne tilpasse innhold, formuleringer og tekststruktur til formål og brukssituasjon
  • kunne utvikle tekster alene og i samarbeid med andre
  • kunne gi og benytte seg av respons underveis i skrivingen

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 17.06.2016
Hjemmeeksamen. Utlevering: 10.juni 2016 Innlevering: 17. juni 2016. Karakterskala: Bestått/ ikke bestått. Eksamenskrav: 80% oppmøte og godkjente obligatoriske aktiviteter; to innleveringer og tre responsaktiviteter.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to obligatoriske samlinger våren 2016. Det vil bestå av to + to samlingsdager ved NTNU i Trondheim, samt nettbaserte aktiviteter mellom samlingene.

 

Første samling: 12. - 13. april 2016

Andre samling: 24. - 25. mai 2016

 

Samlingene starter kl. 09.00 og avslutter kl. 16.00 alle dager. 

Kursavgift:

5000 Kr

Søknadsfrist:

16.03.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Ingrid Stock
Universitetslektor, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596694
E-post: ingrid.stock@ntnu.no

Kontakt:

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Mer informasjon:

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 12.04.2016
Slutt: 17.06.2016

Søknadsfrist: 16.03.2016

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AVS6300

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 17.06.2016

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse