EVU-Kurs


Fremtidens elektriske energisystem

Smartgridlaboratorium NTNU/Sintef Energi

Smartgridlaboratorium NTNU/Sintef Energi

På dette kurset vil du lære en del grunnleggende forhold knyttet til konseptet SMARTGRID. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis. Dette gjøres ved utvikling av læremateriell spesielt egnet for selvstudium.

Søknadsfrist: 15.02.2014

Målgruppe:

Sivilingeniør og ingeniør innen elektroteknikk, reguleringsteknikk eller IKT/Telekommunikasjon – spesielt fra energibransjen.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om fremtidens effektive utnytting av kraftsystemet.

 Innhold:

 • Hva er SMARTGRID? Terminologi og oversikt
 • Systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked.
 • Kundefleksibilitet og laststyring.
 • Avanserte målesystemer (AMS).
 • Leveringskvalitet
 • Kost/nytte, miljøvirkninger.
 • Beskrivelser av pågående pilotprosjekter
 • Samfunnsmessig konsekvenser ved innføring av AMS og Smart strøm
 • Informasjons og personsikkerhet relatert til innsamling og lagring av kundedata
 • Kommunikasjon
 • Distribuert produksjon
 • Elektriske transportløsninger
 • Standardiserin

Undervisningsform
Forelesninger, individuelle øvinger, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene.

All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for deltakerne for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset.

Kurset ble første gang gjennomført høsten 2012.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 29.04.2014
Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Varighet: 4 timer. (kl 10.00-14.00)

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 17. - 20. mars
Andre samling: 7. - 10. april 2014
Samlingen holdes på Elektrobygget ved NTNU Trondheim.

Program

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: Lunsj begge forelesningsukene, samt en felles middag er inkludert i kursavgiften. Semesteravgift og ev. utgifter til reise og overnatting kommer i tillegg.

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Bjarte Fosso
Professor, Institutt for elkraftteknikk, NTNU
Telefon: 73 59 72 82
Mobil: 995 89 248
Epost: olav.fosso@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: marion.alseth@ntnu.no

Opptakskrav:

Sivilingeniør- eller ingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset.

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Kursdeltakerne må ta med kalkulator og PC på samlingene.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere: 25

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2012: «Det er kanskje et av de mest matnyttige kursene jeg har vært på. Det er jo mye rart som man er med på da, men så er det NOEN sånne kurs man føler at man virkelig hadde utbytte av, og her er et av dem.»

Kursdetaljer

Startdato: 17.03.2014
Slutt: 29.04.2014

Søknadsfrist: 15.02.2014

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ET6010

Eksamen: 29.04.2014

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.