På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 10.08.2017 04.09.2017 7,5
Programmering for helsearbeidere 10.08.2017 07.09.2017 7,5
Medisin og helsetjeneste for informatikere 10.08.2017 07.09.2017 7,5
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 10.08.2017 11.09.2017 10
Oppgavemetode i helseinformatikk 10.08.2017 14.09.2017 5
Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2017 29.01.2018 7,5 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2017 01.02.2018 30 Trondheim
Databaseteknikk 04.01.2018 01.02.2018 7,5 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 04.01.2018 01.02.2018 7,5 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2017 05.02.2018 10 Trondheim
Medisin og samfunn 01.12.2017 08.02.2018 5 Trondheim