På denne siden ser du en automatisk generert kursliste.  

Helseinformatikk introduksjonskurs 01.12.2017 29.01.2018 7,5 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2017 01.02.2018 30 Trondheim
Databaseteknikk 04.01.2018 01.02.2018 7,5 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 04.01.2018 01.02.2018 7,5 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 01.12.2017 05.02.2018 10 Trondheim
Medisin og samfunn 01.12.2017 08.02.2018 5 Trondheim
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 01.06.2018 03.09.2018 7,5 Trondheim
Programmering 01.06.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Medisin og helsetjeneste 06.08.2018 06.09.2018 7,5 Trondheim
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 06.08.2018 10.09.2018 10 Trondheim
Oppgavemetode i helseinformatikk 06.08.2018 13.09.2018 5 Trondheim