×

Læringsutbytte

Fysikk 2 (8.-13. trinn)

Læringsutbytte


Læringsmål - Fysikk 2

Kunnskaper

En lærer med fullført utdanning fra KOMPiS i fysikk har

  • solide grunnkunnskaper i fysikk, inkludert dens teknologiske anvendelser
  • gode kunnskaper om utøvelsen av faget, om fagets egenart, om samspillet mellom fag og skole og om fagets betydning i samfunnet

Ferdigheter

En lærer med fullført utdanning fra KOMPiS i fysikk kan

  • planlegge og gjennomføre en variert og inspirerende fysikkundervisning, som understreker fagets eksperimentelle natur og at matematikken er dets naturlige språk
  • analysere enkle fysiske problemer og velge relevante metoder for teoretisk beskrivelse og eksperimentell undersøkelse
  • tilrettelegge for utforsking av enkle fysiske problemer for elever slik at de får et innblikk i fagets utvikling og rolle i dag
  • selvstendig og kritisk vurdere læreplaner og fagdidaktiske verktøy
  • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse

Generell kompetanse

En lærer med fullført utdanning fra KOMPiS i fysikk kan

  • lede og motivere elevene i klasserommet, skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø og bidra til elevenes faglige utvikling
  • forstå fysikkens rolle i et lokalt og globalt samfunnsperspektiv