Videreutdanning innen teknologi og samfunn

Nettbaserte enkeltkurs

IKT i læring 1 26.06.2019 IFUD1051 5
IKT i læring 2 26.06.2019 IFUD1052 5
IKT i læring 3 26.06.2019 IFUD1053 5
UNI Smart læring - nettkurs 10.10.2019 20.08.2019 EDU6211 7.5