Elkraft

Videreutdanning, Gjøvik

Elkraft


Ingress elkraft

Energibransjen i Norge har et stort behov for ingeniører med gode elkraft-kunnskaper. Flere av de større aktørene har signalisert behov som til sammen overstiger det antall som i dag utdannes med ingeniørkompetanse innen elkraft. Studiet gir 60 studiepoeng.


Oppstart januar 2020

Oppstart januar 2020

Obligatorisk oppstartssamling

Tid: Torsdag 2. januar kl. 11.30 - 15.30

Sted: NTNU i Gjøvik, rom B102 (1. etg. i B-bygget)

Agenda på elektrolab B102

  • 1130 – 1200 Velkommen, presentasjon
  • 1200 – 1230 Lunsj (vennligst gi beskjed om eventuelle matallergier eller lignende)
  • 1230 – 1300 Fotografering
  • 1300 – 1330 Generell informasjon om studieprogrammet
  • 1330 – 1430 Administrative rutiner (registrering, Innsida, utdanningsplan, StudentWeb, etc.)
  • 1430 – 1530 Introduksjon til emnene i vårsemesteret
  • 1530 Slutt

Det oppfordres til at dere før samlingen har registrert dere og betalt semesteravgift.

Det er en fordel om dere kan ha med egen PC på oppstartsamlingen. For å få minst mulig problemer, er det anbefalt at PC’en har mulighet til å benytte Windows operativsystem.

Denne samlingen er obligatorisk.

Det stilles krav om at studentene har sin egen PC med bredbåndstilkobling til Internett og mulighet for
lydavspilling og Web-kamera. Det er anbefalt å ha en PC som benytter Windows operativsystem for å
unngå problemer ved installasjon og bruk av software-programmer.

Studenter kan søke om lån og stipend ved Lånekasse for utdanning. Ytterligere informasjon kan finnes
på: www.lanekassen.no

 

Målgruppe

Målgruppe

Studiet er beregnet på de som har en 3 årig ingeniørutdanning innen elektronikk eller tilsvarende, men ikke fordypning (studieretning/linje) innen elkraft. Studiet tilbys nå som deltidsstudium over 1, 5 år. Studiet passer også for de som har vært borte fra fagområdet elkraft i noen år og ønsker en oppfriskning av sine kunnskaper.

Undervisningsform

Studiet vil hovedsaklig være nettbasert, men med en del samlinger som blant annet inkluderer laboratorieøvelser. Se praktisk informasjon i Informasjonshefte om studiet (pdf)

Kursavgift

Kun semesteravgift

Søk opptak

Søknadsfrist er 1. november 2019.

Søk via Søknadsweb 

Studiestart er i januar 2020.

Opptakskrav

Treårig ingeniørutdanning innen elektronikk eller tilsvarende

Opphold i opptak høsten 2020

På grunn av samordning og omlegging av det ordinære studieprogrammet på elektro på Gjøvik, vil det etter opptaket høsten 2019 bli et opphold i opptak av nye studenter på minst 1 år (dvs. ingen opptak høsten 2020).


Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet er utviklet med delaktighet fra energibransjen og skal gi gode kunnskaper innen relevante elkraftfag. En avsluttende bacheloroppgave i en energibedrift gir en utfyllende praksis til teorifagene.

Emnetabeller

Påbygging i Elkraft 1,5 år

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V)
ELGB32 Elmaskiner og transformatorer, undervises av Karlstads Universitet O 10    
ELE3381 Reguleringsteknikk med robotprogrammering O 10    
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O   10  
IRE35017 Kraftelektronikk og relévern, undervises av Høgskolen i Østfold O   10  
BIELE40 Bacheloroppgave elektroingeniør O     20
Sum: 20 20 20

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Kandidater med opptaksgrunnlag i automasjon eller tilsvarende må erstatte emnet Reguleringsteknikk med et annet emne for å unngå faglig overlapp.

Kontakt

Kontakt

Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Knut Wold

Praktisk info

Nettbasert studium på 60 studiepoeng over 1,5 år, med noen samlinger på NTNU i Gjøvik. Søknadsfrist er 1. november.

Søk opptak

Samarbeid

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Østfold og Karlstads Universitet

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.