Videreutdanning, Gjøvik

Elkraft


Energibransjen i Norge har et stort behov for ingeniører med gode elkraft kunnskaper. Flere av de større aktørene har signalisert behov som til sammen overstiger det antall som i dag utdannes med ingeniørkompetanse innen elkraft. Studiet gir 60 studiepoeng.


Oppstart januar 2018

Hvor og når skal jeg møte opp?

Oppstart er onsdag 4. januar kl. 11.30 – 15.30, rom B102, NTNU i Gjøvik

Informasjon om oppstartsamling i etter- og videreutdanning: Påbygning til elkraftingeniør, nettbasert, 2018 (pdf)

Ny student - hva må du gjøre?

Målgruppe

Studiet er beregnet på de som har en 3 årig ingeniørutdanning innen elektronikk eller tilsvarende, men ikke fordypning (studieretning/linje) innen elkraft. Studiet tilbys nå som deltidsstudium over 1, 5 år. Studiet passer også for de som har vært borte fra fagområdet elkraft i noen år og ønsker en oppfriskning av sine kunnskaper.

Undervisningsform

Studiet vil hovedsaklig være nettbasert, men med en del samlinger som blant annet inkluderer laboratorieøvelser. Se praktisk informasjon i Informasjonshefte om studiet

Kursavgift

Kun semesteravgift

Søk opptak

Søknadsfrist er 15. november 2017.

Søk via Søknadsweb 

Studiestart er i januar 2018.

Opptakskrav

Treårig ingeniørutdanning innen elektronikk eller tilsvarende


Studiets innhold

Studiet er utviklet med delaktighet fra energibransjen og skal gi gode kunnskaper innen relevante elkraftfag. En avsluttende bacheloroppgave i en energibedrift gir en utfyllende praksis til teorifagene.

 

Emnetabeller

Påbygging i Elkraft 1,5 år

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V)
ELGB32 Elmaskiner og transformatorer, undervises av Karlstads Universitet O 10    
ELE3381 Reguleringsteknikk med robotprogrammering O 10    
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O   10  
IRE35017 Kraftelektronikk og relévern, undervises av Høgskolen i Østfold O   10  
BIELE39 Bacheloroppgave elektroingeniør O     20
Sum: 20 20 20
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

 

Kandidater med opptaksgrunnlag i automasjon eller tilsvarende må erstatte emnet Reguleringsteknikk med et annet emne for å unngå faglig overlapp.

Kontakt

Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Knut Wold

Nettbasert studium på 60 studiepoeng over 1,5 år, med noen samlinger på NTNU i Gjøvik. Søknadsfrist er 15. november.

Søk opptak

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Østfold og Karlstads Universitet

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.