Videreutdanning, Gjøvik

Elkraft


Energibransjen i Norge har et stort behov for ingeniører med gode elkraft kunnskaper. Flere av de større aktørene har signalisert behov som til sammen overstiger det antall som i dag utdannes med ingeniørkompetanse innen elkraft. Studiet gir 60 studiepoeng.


Målgruppe

Studiet er beregnet på de som har en 3 årig ingeniørutdanning innen elektronikk eller tilsvarende, men ikke fordypning (studieretning/linje) innen elkraft. Studiet tilbys nå som deltidsstudium over 1, 5 år. Studiet passer også for de som har vært borte fra fagområdet elkraft i noen år og ønsker en oppfriskning av sine kunnskaper.

Undervisningsform

Studiet vil hovedsaklig være nettbasert, men med en del samlinger som blant annet inkluderer laboratorieøvelser. Se praktisk informasjon i Informasjonshefte om studiet

Kursavgift

Kun semesteravgift

Hvordan søke opptak

Det vil åpnes for å søke studiet i løpet av høsten 2017 og studiestart er i januar 2018.

Søk via Søknadsweb 

Opptakskrav

Treårig ingeniørutdanning innen elektronikk eller tilsvarende


Studiets innhold

Studiet er utviklet med delaktighet fra energibransjen og skal gi gode kunnskaper innen relevante elkraftfag. Enkeltfag som blir gitt gjennom studiet er følgende:

  • Grunnlag, trefas/maskiner og trafo
  • Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering
  • Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk
  • Kraftelektronikk og relevern

En avsluttende bacheloroppgave i en energibedrift gir en utfyllende praksis til teorifagene.

 

Emnetabeller

Påbygging i Elkraft 1,5 år

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V)
ELGB31 Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Undervises av Karlstads Universitet O 10    
ELE3381 Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering O 10    
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O   10  
IRE35013 Kraftelektronikk og relevern, Undervises av Høgskolen i Østfold O   10  
BIELE39 Bacheloroppgave elektroingeniør O     20
Sum: 20 20 20
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

 

Kandidater med opptaksgrunnlag i automasjon eller tilsvarende må erstatte emnet Reguleringsteknikk med et annet emne for å unngå faglig overlapp.

Kontakt

For spørsmål:

studier@gjovik.ntnu.no

Nettbasert studium på 60 studiepoeng over 1,5 år, med noen samlinger på NTNU i Gjøvik. Studiet lyses ut neste gang høsten 2017, med oppstart i januar 2018.

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Østfold og Karlstads Universitet

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse