×

Digitalisering og ledelse

Videreutdanning, Ålesund

Digitalisering og ledelse


Digitalisering og ledelse - ingress


Mann i dressjakke står foran en gruppe mennesker som sitter ved bord. Foto.

Vi lever i en digital tid med store og raske endringer der vi merker press på de tradisjonelle verdikjedene, og ser utfordringer for industrien. Kursserien om digitalisering og ledelse består av fire kurs som handler om hvordan næringsliv og ledelse kan tilpasse seg den digitale verden. Overgangen til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til nye forretningsmodeller, digitale verdikjeder, bærekraftig utvikling og grønn vekst. Du vil også lære hvordan «big data» kan gi bedre beslutningsgrunnlag for markedsføring, forretningsstrategier og internasjonalisering.

Kursene er utviklet i samarbeid med næringsklyngene Norwegian Rooms, Blue Maritime og Blue Legasea.  


Digitalisering og ledelse

Målgruppe

Kursene retter seg mot personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere samt konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Undervisningsform

Kursene gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager. Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene. 

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til ett og ett kurs og søker opptak via kursets nettside. Søknadsfrister finner du også på kursets nettsider. 

Opptakskrav

Opptakskrav finner du på nettsiden til det enkelte kurset. 

Kursavgift

Kr 25 000. I tillegg kommer semesteravgift. Vi tar forbehold om endringer i kursavgiften.

Kursavgiften inkluderer pensum, kaffe, lunsj og forfriskninger på samlinger samt en felles middag på første samling.

Digitalisering og ledelse - referanse


- Jeg tror alle ledere trenger kunnskap innen dette feltet

Åse Berge, regionsdirektør i Tolletaten, tok kurset Digital strategi og ledelse i 2017.

- Jeg er med på kurset i Digital strategi og ledelse for å få bedre oversikt over fagområdet, lære «språket» og ha grunnlag og kompetanse til å delta i digitaliseringen av Tolletaten.  

- Hvilket utbytte har du fått av kurset?

- I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og generelt i samfunnet. Jeg har hatt et stort utbytte av kurset, blant annet gjennom dyktige forelesere og gode diskusjoner med andre kursdeltakere. Å ha kunnskap innen dette viktige fagområdet vil selvfølgelig gjøre meg i bedre stand til å utføre lederjobben min, noe min arbeidsgiver også nyter godt av. Jeg tror alle ledere trenger kunnskap innen dette feltet.

- Synes du det er en fordel at flere fra samme selskap tar studiet sammen? Eventuelt hvorfor?

- Hvis man har tid og anledning er det nok ønskelig å ta studiet flere sammen, men de fleste ledere vil nok oppleve det som vanskelig å få til i praksis. Jeg oppfordrer absolutt ledere og andre som jobber med endring å ta kurs som dette! Det er mye snakk om digitalisering nå om dagen og det gir trygghet å vite at man har fått en basisinnføring i tematikken.

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Mark Pasquine
mapa@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Even Fostervoll Langvatn
 

Ansvarlig fagmiljø
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Ålesund satser på digitale løft

Foto av mann

 

Ålesund satser på digitale løft

- Å lære nye forretningsmodeller og strategier for digitalisering og markedsføring, kan bidra til å opprettholde arbeidsplasser i Norge, sier Oddbjørn Hatløy, leder for Norwegian Rooms. Les mer om NTNU Ålesunds kursserie for bedrifter som ønsker å omstille seg. 

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.