Engelsk - Take Credit!

Studenterfaringer


Take Credit - Linn Hegertun Bratgjerd

Det er gøy å studere igjen

- Jeg avsluttet Bachelorgraden min i 2007, og jeg gruet meg litt til å ta fatt på studiet, men er veldig positivt overrasket over hvor gøy det er å studere igjen. Jeg synes pensum er både interessant og relevant, og det er veldig lett å ta ting i bruk når man kommer tilbake til klasserommet som lærer. Alt i alt trives jeg veldig godt som student på Take Credit.

Take Credit - Linn Hegertun Bratgjerd

Det er gøy å studere igjen

- Jeg avsluttet Bachelorgraden min i 2007, og jeg gruet meg litt til å ta fatt på studiet, men er veldig positivt overrasket over hvor gøy det er å studere igjen. Jeg synes pensum er både interessant og relevant, og det er veldig lett å ta ting i bruk når man kommer tilbake til klasserommet som lærer. Alt i alt trives jeg veldig godt som student på Take Credit.

Dette sier Linn Hegertun Bratgjerd, som studerer engelsk på nett, er tobarnsmor og jobber som vikarlærer på Garderåsen skole. - For meg var det avgjørende å finne et studium der jeg kan legge opp min egen timeplan.

 

Med så mange jern i ilden, hvordan arbeidet du med studiene dine?

- Det varierer litt fra uke til uke hvordan arbeidsplanen min er, men jeg prøver å jobbe strukturert og å planlegge tiden min godt. Jeg har valgt å gå litt ned i stilling for å kunne studere fulltid. Anslagsvis bruker jeg 25 effektive timer på nettstudiet pr uke, men jeg skulle gjerne brukt mer. Jeg jobber med ett fag hver dag i ukedagene, men alle skjønnlitterære bøker og filmer som er anbefalt som ekstramateriell, bruker jeg som avveksling i helgene. Dette fungerer godt og det hjelper meg til å føle at jeg har kontroll på arbeidsmengden.


Som nettstudent - har du mye kontakt med fagmiljø og medstudenter?

- Jeg deltok på introduksjonssamlingen i september og hadde veldig stor glede av denne. Nettforumene for de ulike fagene er også et viktig sted for støtte og inspirasjon. 

Og framover da - håper du på en ny jobb eller endrede arbeidsoppgaver?

Jeg har alltid vært glad i språk, og håper at dette studiet gir meg en større faglig tyngde, samt nødvendige kvalifikasjoner for å kunne få en jobb som engelsklærer på mellomtrinnet.

Take Credit - Stine Isdahl Solberg

Jeg er strålende fornøyd med å kunne oppleve både fremdrift og fleksibilitet i studiene mine!

Stine Isdahl Solberg er adjunkt ved Greveskogen videregående skole. Hun sier at Take Credit er lagt opp sånn at det er enkelt å kombinere studiene med jobb og familie, men det er ingen grunn til å tro at det ikke er fullverdige studier for det!

Take Credit - Stine Isdahl Solberg

Jeg er strålende fornøyd med å kunne oppleve både fremdrift og fleksibilitet i studiene mine!

Stine Isdahl Solberg er adjunkt ved Greveskogen videregående skole. Hun sier at Take Credit er lagt opp sånn at det er enkelt å kombinere studiene med jobb og familie, men det er ingen grunn til å tro at det ikke er fullverdige studier for det!

Stine Isdahl Solberg. Foto privat


Kursene er interessante og oppdaterte, og jeg opplever at kombinasjonen av faglig dyktige forelesere og bruk av digitale hjelpemidler skaper høyt læringstrykk. Foreleserne gjør seg veldig tilgjengelige, og jeg opplever at de aldri er "langt unna", det er også gode muligheter for å samarbeide med medstudenter via læringsplattformen. Til tross for at det er nettstudier så opplever jeg at jeg får kjappe respons fra både forelesere og andre på NTNU VIDERE. Jeg er strålende fornøyd med å kunne oppleve både fremdrift og fleksibilitet i studiene mine!

 

Take Credit - Hanne Berge

Overrasket over hvor mye jeg lærte på kort tid

Hanne Berge bor i Strasbourg og studerer engelsk på nett.

Hvorfor valgte du Take Credit?

- Først og fremst trengte jeg å utvikle engelskspråklige ferdigheter både når det gjelder språkproduksjon og språkforståelse.  Det å få kjennskap til engelskspråklige sivilisasjoner var også ett pluss.  Videre var det ønskelig å gjøre dette ved et norsk universitet, på bakgrunn av at morsmålet mitt er norsk.  I og med at jeg for tiden bor i Strasbourg ville et nettbasert studium kunne tilfredsstille mitt behov.  Med andre ord fant jeg tilbudet som en enestående mulighet, for å kombinere engelskstudier med andre gjøremål.

 

Take Credit - Hanne Berge

Overrasket over hvor mye jeg lærte på kort tid

Hanne Berge bor i Strasbourg og studerer engelsk på nett.

Hvorfor valgte du Take Credit?

- Først og fremst trengte jeg å utvikle engelskspråklige ferdigheter både når det gjelder språkproduksjon og språkforståelse.  Det å få kjennskap til engelskspråklige sivilisasjoner var også ett pluss.  Videre var det ønskelig å gjøre dette ved et norsk universitet, på bakgrunn av at morsmålet mitt er norsk.  I og med at jeg for tiden bor i Strasbourg ville et nettbasert studium kunne tilfredsstille mitt behov.  Med andre ord fant jeg tilbudet som en enestående mulighet, for å kombinere engelskstudier med andre gjøremål.

 

Hvordan arbeider du med studiene dine?

- Jeg forsøker å arbeide noen timer hver dag.  Jeg leser pensumlitteratur og via nettsiden til Take Credit, benytter jeg meg av ytterligere fagressurser.  Jeg leser og responderer på blogger, og går gjennom alt materiale som foreligger til hvert kurs.


Hvor mye kontakt har du med fagmiljø og medstudenter?

- Arbeidskravet til Take Credit fører til automatisk kontakt med fagmiljø og andre medstudenter.  Et eksempel er blogsiden, hvor både presentasjoner og arbeidskrav legges ut. Her kan man lære mye av de andre studentene. Kontakten kunne for øvrig fra mitt ståsted vært ennå hyppigere.


Hvordan vil du bruke utdanningen din? Ser du for deg ny jobb eller endrede arbeidsoppgaver?

- Utdanningen bidrar til nye muligheter innen forskjellige områder, hvor engelsk på et høyere nivå er nødvendig. Overført til min situasjon vil det bety en mulighet for å kunne undervise i engelsk eller bruk av engelsk i en arbeidssituasjon.

 

Da du søkte studiet hadde du sikkert en formening om hvordan det ville bli å studere. Er det noe som ikke ble som du forventet?

- Jeg var på forhånd positivt motivert til å lære engelsk på et høyere nivå. Det som kanskje har overrasket meg mest, er hvor mye jeg har lært på kort tid.  Gjennomføringen av selve opplegget har vært svært effektivt med grundige og gode tilbakemeldinger fra faglærere.