Årsstudium, Gjøvik

ByggesakskolenByggesakskolen tar for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Det tilbys fire kurs hvor hvert kurs gir 15 studiepoeng.

Målgruppe

Personer som arbeider med plan- og byggesaker i og utenfor kommunene; byggesaksbehandlere, planleggere, arkitekter, prosjektutviklere og -ledere, søkere, personer fra råd og utvalg og andre interesserte.

Undervisningsform

Kursene er nettbaserte med obligatorisk oppstartsamling på Gjøvik eller Gardermoen. Universell utforming har i tillegg en samling ved uu-laboratoriet på Gjøvik. Internett og det elektroniske klasserommet brukes til å formidle faglig innhold, forelesninger og veiledning. Kommunikasjonen mellom NTNU og deg skjer også ved bruk av internett. Du må forvente å arbeide med kurset rundt 15 timer per uke i undervisningsperioden. 

Kursavgift

Kr 18 000 per kurs. Semesteravgift kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til ett og ett kurs. 

  1. Klikk deg inn på kursets nettside (se oversikt nederst på denne siden)
  2. Bruk søknadslenke i boksen "Kursdetaljer".

Til alle kursene må vi ta forbehold om nok søkere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Merk at kurset Tilsyn forutsetter at kurset Byggesaken er bestått fra før, eller at man kan dokumentere tilsvarende kompetanse.


Studiets innhold

Kursenes overordnede mål er å medvirke til bedre og mer effektive byggeprosesser gjennom å formidle relevant kunnskap til generelt ulike aktører i byggeprosessen, og spesielt kommunale byggesaksbehandlere. Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. 

Kurs

Byggesakskolen består av 4 kurs. Normert studieprogresjon er ett kurs per semester. 

  • Byggesaken, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Tilsyn, 15 stp. (høstsemesteret)
  • Estetikk, byggeskikk og stedsforming, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Universell utforming, 15 stp. (høstsemesteret)

Les mer om kursene og søk opptak:

Hvor ofte kursene tilbys avhenger av interesse for de enkelte kursene og kapasitet hos fagmiljøet.

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Eskild Narum Bakken 

Generelle spørsmål: videre@ntnu.no

 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.