Årsstudium, Gjøvik

Byggesakskolen


Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Hvert kurs gir 15 studiepoeng.

Byggesakskolen har fram til nå bestått av 4 kurs à 15 studiepoeng. Studiemodellen er under revisjon fra studieåret 2018, i dette året tas det kun opp studenter i de 2 kursene Estetikk, byggeskikk og stedsforming samt Universell utforming. Disse kursene gir 10 studiepoeng hver.

Målgruppe

Personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler. 

Undervisningsform

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning. Det betyr en forventet arbeidsinnsats på rundt 15 timer per uke for hvert kurs i undervisningsperioden. Studiet har obligatorisk oppstartsamling og er ellers nettbasert, noe som innebærer at internett og det elektroniske klasserommet brukes til å formidle faglig innhold, forelesninger og veiledning. Mesteparten av kommunikasjonen mellom lærer og student skjer også ved bruk av internett.

Kursavgift

Kr 12 000 (10 studiepoeng) eller kr 18 000 (15 studiepoeng) per kurs. Semesteravgift kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til ett og ett kurs. 

  1. Klikk deg inn på kursets nettside (se oversikt nederst på denne siden)
  2. Bruk søknadslenke i boksen "Kursdetaljer".

Søknadsfrist for kurs med oppstart 2017: 5. desember

Til alle kursene må vi ta forbehold om nok søkere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Merk at kurset Tilsyn forutsetter at kurset Byggesaken er bestått fra før, eller at man kan dokumentere tilsvarende kompetanse.


Studiets innhold

Studiets overordnede mål er å medvirke til bedre og mer effektive byggeprosesser gjennom å formidle relevant kunnskap til generelt ulike aktører i byggeprosessen, og spesielt kommunale byggesaksbehandlere. Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. 

Kurs

Byggesakskolen består av 4 kurs. Normert studieprogresjon er ett kurs per semester. 

  • Byggesaken, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Tilsyn, 15 stp. (høstsemesteret)
  • Byggeskikk, estetikk og stedsforming, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Universell utforming, 15 stp. (høstsemesteret)

Les mer om kursene og søk opptak:

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Fred Johansen

Generelle spørsmål:
videre@ntnu.no

 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.