Årsstudium, Gjøvik

Byggesakskolen

Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Hvert kurs gir 15 studiepoeng.

Målgruppe

Personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler. 

Undervisningsform

Byggesakskolen har hittil bestått av 4 emner på 15 studiepoeng, som tilsammen dannet en helhet på 60 studiepoeng. Studiemodellen er nå under revidering fra studieåret 2017/18, og studiet vil da hovedsaklig bestå av emnene Byggesaken (15 sp) og Tilsyn (15 sp), tilsammen 30 studiepoeng.

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning. Det betyr en forventet arbeidsinnsats på rundt 15 - 20 timer pr uke i undervisningsperioden per emne. Studiet har obligatorisk oppstartsamling og er ellers nettbasert, noe som innebærer at internett og det elektroniske klasserommet brukes til å formidle faglig innhold, forelesninger og veiledning. Mesteparten av kommunikasjonen mellom lærer og student skjer også ved bruk av internett.

Kursavgift

18 000 kr per emne i studieavgift + semesteravgift.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til ett og ett kurs. 

  1. Klikk deg inn på kursets nettside (se oversikt nederst på denne siden)
  2. Bruk søknadslenke i boksen "Kursdetaljer".

Søknadsfrist for kurs med oppstart høsten 2017 er 20. august

Til alle emnene må vi ta forbehold om nok søkere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, evt. realkompetanse.

Merk at emnet Tilsyn forutsetter at emnet Byggesaken er bestått fra før, eller at man kan dokumentere tilsvarende kompetanse.

Studiets innhold

Studiets overordnede mål er å medvirke til bedre og mer effektive byggeprosesser gjennom å formidle relevant kunnskap til generelt ulike aktører i byggeprosessen, og spesielt kommunale byggesaksbehandlere.

Byggesakskolen er bygget opp av 4 emner, som tilsammen danner en helhet på 60 studiepoeng.

Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Normert studieprogresjon er ett emne per semester. Byggesakskolen består av følgende 4 emner:

  • Byggesaken, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Tilsyn, 15 stp. (høstsemesteret)
  • Byggeskikk, estetikk og stedsforming, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Universell utforming, 15 stp. (høstsemesteret)

Kurs med oppstart høsten 2017

Bruk lenkene i oversikten for å lese mer om kursene og søke opptak.

Kurs ikke funnet
Navn Studiepoeng Søknadsfrist Startdato Emnekode
Kurs ikke funnet

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Fred Johansen

Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no

 

Det er våren 2017 mulig å søke opptak til emnene Tilsyn og Universell utforming, med oppstart høsten 2017.

Søknadsfrist er 20. august

Vi tar forbehold om nok søkere.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse