NTNU Byggenæringens Prosjektskole

Videreutdanning, Trondheim

NTNU Byggenæringens Prosjektskole


NTNU Byggenæringens prosjektskole, som tilbys av Fagprogrammet i prosjektledelse, ønsker å være med på å utvikle og forbedre samfunnet gjennom å gi deltakerne undervisning basert på nyere forskning og internasjonalt anerkjent beste praksis.

Byggenæringens prosjektskole-bilde


Om byggenæringens prosjektskole

Målgruppe

Alle som jobber i tilknytning til bygg-, anlegg- eller eiendomsprosjekter enten som byggherre/bestiller, arkitekt/rådgiver eller entreprenør/leverandør.

Undervisningsform

Hvert kurs har to obligatoriske samlinger à to dager i Trondheim med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Mellom samlingene er det selvstudier med lesepensum og oppgaveinnlevering.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak til ett og ett kurs via kursets nettside under.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse


Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet består av flere kurs á 7,5 studiepoeng. Noen av kursene kan inngå i erfaringsbaserte masterprogram ved NTNU. 

Kursene er praktisk rettet og det legges stor vekt på erfaringsoverføring mellom deltakerne. Du blir undervist av faglærere fra NTNU i samarbeid med forelesere fra bygg- og anleggsnæringen. Sammen gir det deg en helhetlig forståelse av det å lede fremtidens byggeprosjekter. 

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet

Disclaimer

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere flere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Vi vil tilby disse kursene igjen, men har ikke datoene klare. Kurslisten vil bli oppdatert når dette er bestemt. 

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Du vil lære å organisere og lede bygg- og anleggsprosjekter på en måte som kommer samfunnet som helhet til gode. Viktige tema på kursene er:

  • organisering av relasjoner mellom prosjekt og basisorganisasjon
  • kontraktsstrategier
  • risiko- og usikkerhetsanalyser i planleggingsfasen av prosjekter
  • kommunikasjon og samhandling i prosjekter

Kontakt

Kontakt

Kontaktperson:
Nina Lødøen
E-post: nina.lodoen@ntnu.no 

Faglig ansvarlig:
Olav Torp

Betingelser

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.