Videreutdanning, Trondheim

Barn og unges psykiske helse

– Kurs

Tilknytning, samspill og omsorg 01.05.2017 31.08.2017 MDV6260 15
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle atferd 15.11.2017 23.01.2018 MDV6256 15
Forebyggende familieintervensjon - FFI 01.05.2018 21.08.2018 MDV6210 7,5
Barn og unges psykiske helse 01.05.2018 27.08.2018 MDV6215 7,5
Innføring i kognitiv atferdsterapi 01.05.2018 30.08.2018 MDV6249 7,5
Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse 01.05.2018 06.09.2018 MDV6213 15
Psykisk helse og voldsproblematikk 25.05.2018 10.09.2018 MDV6216 7,5
Traumatisering hjå barn og unge – førebygging av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord 15.11.2018 09.01.2019 MDV6245 15
Ungdom, rus og avhengighet 15.11.2018 10.01.2019 MDV6244 15
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe 15.11.2018 14.01.2019 MDV6254 7,5
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme 15.11.2018 29.01.2019 MDV6255 15

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å kunne inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.


Fri, 10 Feb 2017 12:45:12 +0100