Videreutdanning, Tynset

Arkiv- og samlingsforvaltningHva er et arkiv, og hvordan oppstår arkiv og museumssamlinger? Hvilke forpliktelser finnes for å ta vare på og tilgjengeliggjøre materiale som dokumenterer saksbehandling og beslutninger? Hva bør vi ta vare på fra vår egen tid for fremtiden?  Hvordan griper arkivene og museene inn i menneskers og institusjoners liv og virksomhet?

NTNUs kursserie i arkiv- og samlingsforsvaltning består av tre emner, totalt 45 studiepoeng. Studiet tilbys gjennom Tynset Studie- og høgskolesenter i perioden våren 2018 til og med våren 2019.

 

 


Målgruppe

Personer med interesse for arkiv, museum og IKT som arbeider eller ønsker å arbeide i arkiv- og museumssektoren.

Dersom det er flere søkere enn studieplasser prioriteres søkere som følger:

  1. pri: Søkere med bostedskommune i Fjellregionen (Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen, Folldal, Os, Røros og Holtålen)
  2. pri: Søkere med bostedskommune andre steder i landet

Undervisningsform

Studiet er delt inn i tre enkeltkurs, og hvert kurs gjennomføres med tre samlinger á to dager. Samlingene er obligatoriske og foregår på Tynset og i Trondheim. Mellom samlingene er det lagt opp til nettbasert arbeid og innleveringer. 


Kursavgift

Kr 0

Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur.

Gjennomføring forutsetter tilstrekkelig antall studenter og finansiering over statsbudsjettet i 2019.

 


Hvordan søke opptak?

Du søker opptak til ett og ett kurs i gangen via kursets nettside. Søknadsfrister finner du også på kursets nettsider. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 


Studiets innhold

Studiet består av tre kurs som arrangeres våren 2018 til og med våren 2019. 

Alle tre kursene kan inngå i bachelorgraden arkiv- og samlingsforvaltning.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73412389
E-post: videre@ntnu.no

 

Faglig kontaktperson:
Svein Carstens
Institutt for lærerutdanning
E-post: svein.carstens@ntnu.no

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.