Videreutdanning, Trondheim

Aktivitetsvitenskap

Et tverrfaglig tilbud til helse- og sosialarbeidere som vil fordype seg i menneskets aktivitet. 

Videreutdanningen er godkjent med 15 studiepoeng som del av mastergrad i helsevitenskap ved NTNU. Videreutdanningen er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) som meritterende til ergoterapispesialist både som ergoterapispesifikt kurs og som spesialistspesifikt kurs i alle spesialistgrener.


Aktivitetsvitenskap konsentrerer seg om aktiviteters betydning for mennesket og om relasjonene mellom menneskets helse og aktiviteter. Dette inkluderer evner og muligheter til å delta i hverdagsaktiviteter, hvordan den enkeltes aktivitetsrepertoar skapes, utøves og knyttes opp i identiteter, sosiale roller og opplevelser av helse.

Vitenskapsområdet søker å forstå strukturer og sammenhenger i menneskers aktivitet. Områder av særlig relevans er kulturens aktiviteter og hvordan disse innbyr til å utforske nye muligheter, endre og tilpasse eller opprettholde et dagligliv i balanse mellom egenomsorg, arbeid og lek/fritid. Systemisk/dynamisk forståelse er sentralt.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen består av ett emne på 15 studiepoeng.


Opptakskrav

Opptakskrav: VHS000

Bachelor i relevante fagområder. C-krav 

Bachelor i enten ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, vernepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap kvalifiserer for opptak. Søkere med annen bakgrunn vurderes særskilt. Disse må fremvise kunnskap innen det medisinske og samfunnsvitenskapelige området i form av kurs på bachelornivå innenfor begge disse områdene.

C-krav
Søkere med 25 poeng eller bedre som vektet snitt av opptaksgrunnlaget, dekker C-kravet.


Studieveiledning

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no

Fakta om studiet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: 
Studiepoeng: 15
Søknadskode: 
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet:Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak