Fra prosjekt til drift

Fra prosjekt til drift

Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim ble offisielt åpnet på Charlottenlund videregående skole 1. september 2015. Samarbeidet var organisert som prosjekt fram til 31. desember 2018. I 2018 gjennomførte SINTEF en ekstern evaluering av samarbeidet i prosjektet og i februar 2019 ble det signert en ny 10-årig rammeavtale mellom partene som dermed gjelder fram til 2029.