Innovasjonsleder

Innovasjonsleder

Anne Berit Emstad er fra 2019 ansatt som innovasjonsleder i universitetsskolesamarbeidet og lærerutdanningene på NTNU. Hun er en av 15 innovasjonsledere tilknyttet NTNUs program for kunnskapsbasert innovasjon som i en treårsperiode skal arbeide for at kunnskap og forskningsresultater fra universitetet skal komme samfunnet til nytte. 

Som innovasjonsleder skal hun på den ene siden identifisere bidrag fra universitetsskolene som kan styrke lærerutdanningen. På den andre siden skal hun sammen med forskere gå i dybden av forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner i skoler. 

Anne Berit fungerer som kontaktperson mellom universitetsskoler og universitet og skal blant annet bidra til at lærere og forskere med felles interesser finner hverandre.