NTNUs styre vedtok i styremøte 15.11.2007 følgende formålsparagraf for Universitetsavisa:

Formål
Universitetsavisa er ei avis for og om NTNU. Avisas viktigste oppgave er å formidle informasjon om universitetets primærvirksomhet; undervisning, forskning, formidling og etterutdanning. Den skal ha en profil som skiller den ut fra vanlig presse, ved å være en spesialavis for universitetsrelatert stoff og debatt. Avisa skal tilstrebe et kritisk journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer.

Ansvar
Universitetsavisa utgis av NTNU og redigeres etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Avisen er medlem av Den norske fagpresses forening.

Redaksjon
Ansvarlig redaktør er Tore Oksholen . Redaksjonen består i tillegg av Tor H. Monsen.

Avisa har et redaksjonsråd. Studentene skal være representert i redaksjonsrådet. Rådet oppnevnes av rektor. Rådet rapporterer årlig til styret. Rådets oppgave er å se til at å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og retningslinjer, og med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.

Avisa skal:
 • være et organ for kommunikasjon og stimulere til meningsutveksling og fri debatt
 • informere om universitetets virksomhet og interesseområde og i størst mulig grad presentere mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved universitetet
 • være et talerør og informasjonsorgan overfor omverdenen
 • bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet og samhold, hvor det skal gis rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker
 • bringe stoff som analyserer forutsetningene for, og resultatene av NTNUs virksomhet
 • så langt som mulig bygge sine saker på åpne kilder og vektlegge at ulike parter skal komme til orde samtidig i kontroversielle og konfliktfylte saker
  Slik så den aller første utgaven av Universitetsavisa ut, 12.september 1991.

  Historien
  Universitetsavisa ble opprettet høsten 1991 av informasjonsmedarbeiderne ved daværende Universitetet i Trondheim (UNIT) og Norges tekniske høgskole (NTH). Opplaget var 13.000 eksemplarer. I perioden fra høsten 1996 til våren 2002 ble innholdet i den trykte avisa også publisert på nettet. Her finner du et arkiv fra denne perioden. Fra 9.september 2002 har avisa kommet bare i nettversjon.

   

   

   


  Ansvarlig redaktør: Tore Oksholen