MANGLER PENGER


NTNU og RiT kan bli i tet på forskning rundt diagnostisering og behandling av fødselsmerker. Men her, som overalt, er det pengene det står på. Laserapparatur er dyrt i anskaffelse og bruk, og skal helst kunne tjenes inn igjen. Fiskerstrand og Norvang - som begge snart avslutter sine stipendperioder - hadde godt håp om stipendmidler da NTNU lyste ut forskningsmidler til medisinsk/tekniske prosjekter i kvinneregi, med kontakter mot utlandet. De samarbeider nemlig med forskere i USA, Nederland, Spania og Frankrike. Skuffelsen var derfor stor da søknaden ikke ga resultat, og de frykter at hele prosjektet må legges på is før de store resultatene kommer på bordet. - Dette fungerer mest på ren entusiasme. Nå må vi ha færre festtaler og flere penger!, sier professor Lars O. Svaasand på NTNUs Institutt for fysikalsk elektronikk.