LÆR HERSKETEKNIKK, FÅ SKOLEFRITIDSORDNING


Som engasjert nyfeminist og aktiv i fagforeninga i Postverket, startet Turid Innstrand sin politiske karriere i 1980. Femten år senere, i 1995, takket hun for seg.

- 15 år var lenge nok. Nå i ettertid føler jeg at dette var en riktig beslutning, sier Turid Innstrand som i dag jobber som parkeringssjef i Trondheim.

- Hvordan opplevde du rollen som lokalpolitiker?
- I begynnelsen var jeg fritids-politiker. Da ble det liten tid til annet enn politikk og familien. Dette ble litt bedre da jeg ble heltidspolitiker i 1985, men det er både krevende og anstrengende å være lokalpolitiker

- Har du hatt støtte fra familien?
- Ja, jeg fikk aldri sure kommentarer fra familien på at jeg brukte mye tid på politikken. Det har vært helt avgjørende for at jeg har orket å stå på.

- Tror du det er forskjell på menn og kvinner i denne sammenhengen? - Menn har større aksept ute i samfunnet for sitt engasjement enn vi kvinner. Når kvinner i tillegg møte motbør hjemme, da blir det håpløst å gjøre det politikerjobben krever.

KUNNE SPILLEREGLENE

Innstrand er enig med kvinnene i undersøkelsen til Turid Vollmo, i at menn og kvinner har forskjellig måte å utrykke seg på fra talerstolen.

- Kvinner er mer søkende og spørrende når det gjelder utsagnene de kommer med. Menn ser ting mer svart-hvitt, og er mer bombastiske i sine uttalelser.

- Mener du at man fortsatt har reell innflytelse som lokalpolitiker?
- Ja, helt klart. Mitt første år satt jeg både i formannskapet og skolestyret og hadde mer enn nok makt. Innstrand mener det er svært viktig å kunne spillereglene i det politiske systemet, også som lokalpolitiker.
- Jeg kunne spillereglene da jeg begynte i politikken, og det var en stor fordel. Det brukes mange hersketeknikker i det politiske liv og du kan fort bli satt på sidelinja om du ikke lærer deg disse raskt.

KVINNESAMARBEID

Innstrand mener det gode kvinnepolitiske samarbeidet på tvers av partigrensene har betydd en god del for hennes arbeide med politikk.
- Nå som jeg er ferdig, kan jeg fortelle et eksempel på hvordan dette kunne fungere. En kvinnelig representant fra Høyre og jeg ønsket å få startet en skolefritidsordning på Lilleby. Taktikken var at jeg gikk til min arbeidsgruppe og sa at jeg hadde hørt at Høyre tenkte å foreslå en slik ordning.
Høyrerepresentaten gikk til sin gruppe og antydet at Arbeiderpartiet ville foreslå noe slikt. Dermed fikk vi gjennom saken, og det ble skolefritidsordning. Vi kvinner kan det, vi også, sier Innstrand og ler.

- Synes du det har vært tøft å skulle prioritere innen for trange rammer?
- Det er tøft, men man må ikke gi seg for det om ting blir vanskelige. De vanskelige beslutningene er også en del av hverdagen som politiker.

- Kunne du tenke deg å gå tilbake til politikken?
- Nei. Jeg er fortsatt opptatt av politikk, men har ingen problemer med at andre tar beslutningene, sier parkeringssjef Innstrand bestemt.