Opplevde grov plagiering

­ Jeg trodde ikke så grov plagiering forekom, før jeg selv opplevde det, sier professor Per Christian Hemmer ved Teoretisk fysikk ved NTNU.
Hemmer publiserte sammen med doktorgradsstipendiat Gaute T. Einevoll tre artikler i Physical Review i 1989-90. To år senere ble de gjort oppmerksom på at de samme modellene for å beregne elektroniske egenskaper i halv-ledere, var presentert, eller direkte kopiert, i to mindre europeiske tidsskrifter av andre forfattere.

­ Da vi sammenlignet arbeidene, var det ikke tvil om at dette var kopiert. For selv om flere forskere jobber ut fra samme idé, blir arbeidene forskjellige. Men her var det meste likt, til og med valg av bokstavene i formlene, sier Hemmer. De europeiske tidsskriftene ble kontaktet, og plagieringen fikk store konsekvenser for hovedforfatteren av plagiatet: ­ Tidsskriftene meldte hendelsen videre til Senter for teoretisk fysikk i Italia hvor forfatteren den gang jobbet, og han ble øyeblikkelig suspendert, forteller Hemmer. I brevet fra senteret står det «at ikke bare har han ødelagt sitt eget rykte, men dette truer også institusjonens prestisje».

­ I og for seg kunne vi også ha kontaktet universitetet hvor mannen var ansatt, men tidsskriftene tok affære, og det vurderte vi som nok, sier Hemmer som samtidig legger til at han hele tiden var usikker på hvordan de skulle behandle saken. ­ Å beskylde en annen forsker for plagiering, er alvorlig, men her fantes det ikke tvil, sier Hemmer. I ettertid har ikke plagieringen hatt noen konsekvenser for Hemmers arbeid innen teoretisk fysikk, men han mener historien kan fungere avskrekkende. ­ Forskningen må regulere seg selv, og her er et eksempel på hvilke konsekvenser uredelig forskning kan få for de som jukser, sier Hemmer til Universitetsavisa.

KJERSTI T. MORSTØL

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu