Balchen skremmer skottene

Professor Jens Balchens "gjeterfisk"-forskning vekker oppsikt blant skotske og islandske fiskere, som frykter at Norge vil bruke teknologien til å lede all fisk over på sine fiskefelt. - God idé!, sier Balchen.

Professor Jens Balchen ved Institutt for teknisk kybernetikk er kjent som "mannen som dresserer fisk". Siden 80-tallet har han arbeidet med ideen om å utvikle en fjernstyrt lederfisk - en som blant annet kan få resten av stimen til å følge seg dit mennesket vil. Siste nummer av forskningsmagasinet Gemini (3/96) har en artikkel som viser hvor langt Balchen og hans medarbeidere har kommet med dette arbeidet.

Forskningen er fortsatt på utprøvingsstadiet, men det er ikke usannsynlig at man om noen år kan ha utviklet svært avanserte fjernstyringsformer for fisk. Slike leder-, robot- eller gjeterfisker vil kunne ha mange anvendelser, for både fiskerinæring, oljeindustri og marin forskning - kanskje også i forsvarssammenheng. Prosjektet har imidlertid rystet den skotske fiskerinæringen, som nå krever full stopp.

"Alt til egne farvann"

Det var Aberdeen Press and Journal som i forrige uke hadde et større oppslag om det de kaller Balchens "cyberfish". Prosjektet har i følge avisa sendt sjokkbølger gjennom den skotske fiskeindustrien, og John Thomson, visepresident i Fisherman's Association Ltd, erklærer at prosjektet umiddelbart må stoppes, inntil alle konsekvenser er skikkelig utredet. Til Aberdeen Press and Journal sier han at hvis bare ett land besitter denne nye teknologien, vil det landet kunne gjete all fisken over til egne farvann, så det ikke blir noe igjen til andre land.

- Vi vil trenge europeisk lovgivning for å sikre at cyberfisken ikke blir misbrukt på denne måten, sier han.

Islendingene

Også våre fiskerkonkurrenter islendingene har merket seg Balchens forskning. Tirsdag var robotfisken forsidetema i Islands største avis, og islandsk TV fulgte opp med en virtualisering av slik fisk.

- "To make a fool of one self" er enhver borgers rettighet i et demokratisk land, sier Balchen, som fikk seg en god latter da den skotske avisa dalte ned på hans pult. - Men det var en god idé Thomson fikk der. Jeg hadde ikke tenkt på det selv, men vi sender selvfølgelig over en gjeterfisk til de skotske fiskefeltene og henter all fisken deres. Og det gjør vi helt til skottene avblåser krigen mot norsk oppdrettsnæring!
LISA OLSTAD