Fakta om "De reisende"

  • De reisende (taterne) er en egen etnisk minoritet i Norge med eget språk, en egen historisk bakgrunn og egen kultur. De har også egne næringsveier hvor reising, samhold og slektsfølelse er viktige trekk.
  • Minoriteten har vært utsatt for forfølgelser og overgrep uten sidestykke i norsk historie og har til oppimot dags dato vært utsatt for statlig diskriminering.
  • På grunn av den norske stats mangeårige innsats for å utradere gruppen, står de reisende nå i fare for å kulturelt utryddes.

  • Om noen dager gir Universitetsforlaget ut boken "En landevei mot undergangen. Utryddelse av taterkulturen i Norge" av Olav Rune Ekeland Bastrup og Aage Georg Sivertsen.