- Venter på redegjørelse

- Frem til Universitetet har kommet med sin forklaring, behandler vi denne saken som en ren revisjonssak. Men NTNU, som alle andre, må følge bevilgningsreglementet, sier ekspedisjonssjef Eirik Larsen Kvakkestad i Riksrevisjonen.

- I Riksrevisjonens brev til NTNU står det at «departementet (KUF) har sagt seg enig i at regnskapsføringen ikke er korrekt, og at NTNU ikke hadde fullmakt til de foretatte disposisjoner». Hvordan reagerer Riksrevisjonen på at Universitetet flytter penger mellom ulike budsjettposter?

- Penger som er postert til drift, skal formelt brukes til drift. De skal ikke brukes til nybygg, sier Kvakkestad.

- Det er tredje gang Riksrevisjonen ber NTNU om begrunnelse for pengeoverføringer?

- Ja, det er riktig, men vi venter som sagt på Universitetes redegjørelse, sier Kvakkestad.