700 i året

- Universitetsloven gir studentene rett til å be om redegjørelse for karaktersettingen. At noen vil ha begrunnelse for alle sine karakterer, kan vi ikke gjøre noe med, sier Lone Slettbakk Ramstad ved Studieavdelingen.

Hun forteller at antallet klagesaker har vært stabilt de siste årene. I fjor ba nærmere 700 studenter om redegjørelse ved de teknologiske fagene.

- Faglærerne bruker mye tid og ressurser på disse begrunnelsene, men ved de fleste instituttene er det lagt ut løsningsforslag på eksamensoppgavene, så studentene kan også henvende seg dit for å få en tilbakemelding, sier hun. Å kontakte faglærer for muntlig begrunnelse er også mulig.

Ved de teknologiske fagene skal alle henvendelser om karaktersetting foreløpig gjøres via studieavdelingen, mens forespørselen ved de frie studiene, skal gå via fakultetene. Her kan det bli endringer i forbindelse med nytt eksamensreglement.