- Kritikkverdig

SVT-student Gunhild Rui er studentrepresentant i Kontakt- og informasjonsutvalget for universitetspedagogikk (KIUP). Hennes oppfatning er at NTNU ikke er tjent med en samorganisering av unversitetspedagogikk og lærerutdanning.

- ALS har liten forutsetning for og vilje til å ta seg av universitetspedagogikken. De driver lærerutdanning, ikke universitetspedagogikk. Jeg synes derfor det er kritikkverdig at utvalget på egen hånd utvider sitt mandat til også å ta seg av universitetspedagogikk.

Ansvaret for universitetspedagogikk ved tidligere AVH ligger i ALS' hender, men vi studenter har ikke sett at noe er gjort med for eksempel studentevaluering av undervisning. Gløshaugen derimot, har vist stor interesse for dette. For dette arbeidet mottok de i fjor en pris fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.

- Jeg har aldri sett ALS sin representant på noen av de nasjonale KIUP-møtene, sier Rui. Hun har sittet i KIUP i to år. - Utvalget som har jobbet med lærerutdannings-innstillingen, har heller ikke trukket med seg universitetspedagogikere i utredningsarbeidet. Dette er sterke signal om at de nedprioriterer universitetspedagogikken, mener Rui. Leder for ALS og for utvalget Ove Haugaløkken ønsker ikke å kommentere Fuglems kritikk.