Klart skille

Arild Gulbrandsen, leder for Program for læringsforskning ved Universitetet i Bergen synes det er en dårlig løsning å legge universitetspedagogikken inn under ALS.

- Universitetspedagogikken er mye mer praksisorientert og innrettet direkte mot de som driver undervisning ved universitetene. Den skiller seg klart fra lærerutdanningen slik den er drevet tradisjonelt. Derfor er jeg skeptisk til at ALS som lærerutdanningsinstitusjon, skal få ansvaret for dette feltet. De har neppe spesielle forutsetninger for å ta seg av området, sier Gulbrandsen.

- Det er viktig at universitetspedagogikken får stå på egne bein, ikke legges til lærerutdanningen, mener han og legger til at ledelsen ved Universitetet i Bergen har satt universitetspedagogikken som høyeste satsningsområde. Den er adskilt fra lærerutdanningen og tilgodesett med fem stillinger.

- Å utvikle universitetspedagogikken ved universitetene, innebærer også en endring av universitetskulturen. Men dette vil ta tid på grunn av treghet i systemet.