Universitetene har misforstått

- Universitetene har ikke forstått hva Barne- og familiedepartementet har ment. Det er ikke snakk om et eksternt organ som skal styre kvinneforskningen, slik det kan virke på enkelte av uttalelsene fra universitetene, sier ekspedisjonssjef Eva Hildrum. Hun håper at saken kommer opp for Stortinget før jul, men alt avhenger av Forskningsrådets hovedstyremøte i november.

- Forskningsrådet må dokumentere hvordan de skal ivareta kvinneforskningen videre. Vi vil selvfølgelig ikke blande oss inn universitetsforskningen, sier Hildrum. Hun mener denne omorganiseringen ikke er mer dramatisk enn at Likestillingsrådet vil bli nedlagt, mens det nye organet vil få noen flere oppgaver enn det Likestillingsrådets sekretariat har i dag.