Gledelig reaksjon

- At universitetsrådet ikke kjøpte forslaget fra Barne- og familiedepartementet, er gledelig, men også forståelig. Ansvarsforholdet i forhold til kvinneforskningen må først utredes, sier forskningsleder Kari Melby ved Senter for kvinneforskning på Dragvoll.

Hun presiserer at hun er åpen for å tenke nytt både når det gjelder kvinneforskning og likestilling. Men hun mener Forskningsrådet først må klargjøre hvordan de i fremtiden skal ivareta sitt nasjonale koordineringsansvar for kvinne- og kjønnsforskningen. Og at dette må være avgjørende for hvilke ressurser som overføres fra Forskningsrådet til KLOK.