Vitensenteret tar form

Finansieringen er nå klar for det nye Vitensenteret i gamle Norges Banks bygning midt i Trondheim sentrum. Det samme er fremdriftsplanen, som viser at science-senteret begynner å få dårlig tid.

- Ja, det begynner å bli knapt med tid frem til åpningen 1.juli neste år. Men dette skal vi greie, sier Jan M. Øverli, styreformann i stiftelsen for Vitensenteret og professor ved Institutt for termisk energi og vannkraft, NTNU. Etter to års intenst arbeid med å få finansieringen på plass, er han godt fornøyd med at stiftelsen endelig har greid å skaffe til veie 8,5 millioner kroner. Trondheim kommune har bevilget nær halvparten av dette beløpet. Rundt 30 trønderske bedrifter har donert betydelige midler til den private stiftelsen. NTNU bidrar med 1,0 millioner kroner til etablering og 500.000 kroner årlig til drift. Øverli har liten forståelse for at miljøet rundt Vitenskapsmuseet reagerer negativt på bevilgningen fra Universitetet.

- Vitensenteret har en helt annen profil enn Vitenskapsmuseet. Vi ønsker å pirre nysgjerrigheten til spesielt barn og unge gjennom å la dem eksperimentere på egenhånd. Formålet vårt er å formidle naturvitenskap og teknologi på en engasjerende måte til et bredt publikum, sier Øverli. Han oppfordrer fagpersoner ved NTNU til å komme med forslag om hva science-senteret skal inneholde.

- Fem komiteer arbeider nå på spreng for at vi skal få prosjekteringen på plass slik at vi kan starte byggingen 1.januar -97, sier Øverli. For ikke mindre enn 1400 kvadratmeter skal fylles med publikumsvennlig teknologi, og den verneverdige bygningen må spesialtilpasses det nye formålet. Men til åpningen kommende sommer, er det bare første etasje som skal stå ferdig i Norges Banks ærverdige, gamle lokaler med adresse Kongens gate 1. Det er i dag Trondheim kommune som eier bygningen.